Opština Severna Mitrovica obezbedila sredstva za održavanje higijene za predškolsku ustanovu

Severna Mitrovica-donacija
Izvor: Opština Severna Mitrovica

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i zamenica gradonačelnika Adrijana Hodžić obišli su danas predškolsku ustanovu "Danica Jaramaz" u Severnoj Mitrovici i uručili sredstva za dezinfekciju i održavanje higijene.

"Današnjom posetom želim da još jednom potvrdim koliko su nam bitna deca i njihovo obrazovanje. Temelji osnovnog znanja i vaspitanja stiču se upravo u predškolskoj ustanovi. Zato smo i u ovoj godini, kao i u prethodnim godinama, opštinskim budžetom planirali sredstva za obezbeđivanje neophodnih sredstava za dezinfekciju i održavanje higijene svih prostorija predškolske ustanove ‘Danica Jaramaz’. Higijena je naravno u svakom momentu bitna, ali uzevši u obzir pandemiju koja je u toku, naša je dodatna obaveza da zajedno sa rukovodstvom ove ustanove stvaramo optimalne uslove za nesmetano funkcionisanje", rekao je Radojević.

Hodžić je rekla da su spremni da nastave saradnju i sa ostalim obrazovnim institucijama.

"Istina je da se kao opština suočavamo sa ozbiljnim izazovima kada su u pitanju finansije, jer od finansija svakako zavise i mogućnosti za realizaciju zahteva koji nam se upućuju. Zato je važno da nastavimo dosadašnju praksu, koja podrazumeva blisku saradnju sa rukovodiocima obrazovnih institucija, jer oni najbolje znaju šta su prioriteti", rekla je Hodžić.

Direktorka predškolske ustanove "Danica Jaramaz" u Severnoj Mitrovici Gorica Marinković istakla je da sa opštinom Severna Mitrovica sarađuju godinama.