Programi za samozapošljavanje i preduzetništvo u Gračanici i Lapljem Selu

Gračanica
Izvor: Tanjug

Kosovska Agencija za zapošljavanje u saradnji sa Programom za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i Centrom za socijalni rad u Lapljem Selu, uz podršku opštine Gračanica, uputila je poziv svim nezaposlenim mladim ljudima starosti do 30 godina, da se prijave za programe ’Samozapošljavanje’ i ’Preduzetništvo’.

Ovi programi imaju za cilj, kako se navodi u pozivu, da pruže pomoć mladima koji žele da pokrenu neki posao koji bi mogao da im omogući stabilne izvore prihoda, u skladu sa potrebama tržišta.

Programi ’Samozapošljavanje’ i ’Preduzetnišvo’ obuhvataju poslove iz oblasti prerade hrane, građevinarstva, obrade metala, tekstilne industrije, kao i neke specifične zanatske usluge.

Prioritet će, kako je navedeno, imati nezaposlene mlade žene, žrtve porodičnog nasilja, korisnici socijalne pomoći, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom.

Prijave se mogu podneti do 30. septembra 2019. godine.

Program samozapošljavanja, osim u Gračanici, sprovodi se u još 14 kosovskih opština, a predviđen je i završetak obuke za ranije učesnike u Centru za stručno usavršavanje u Severnoj Mitrovici u periodu od 2-27. septembra.