Advokat Paluši: Postupak protiv MTS zbog koncentracije vlasništva nije u skladu sa zakonom

MTS - Severna Mitrovica
Izvor: Kosovo Online

Na saslušanju koje je danas održano u Antimonopolskoj upravi Kosova povodom istrage o navodnoj nedozvoljenoj koncentraciji vlasništva kompanije MTS d.o.o, kćerke firme državnog telekomunikacionog operatera Srbije, advokat ove firme Kuštrim Paluši naveo je da je ceo postupak protiv MTS vođen u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti konkurencije. 

“Zahtevi Sekretarijata Antimonopolske uprave moraju biti odbijeni. Predstavnici Sekretarijata rekli su da je kompanija prekršila odredbe Zakona za zaštitu konkurencije nepodnošenjem zahteva za koncentraciju vlasništva, kupovinom četiri preduzeća na Kosovu. Međutim, nismo videli elaborat o tome kako kriterijumi zakona nisu ispunjeni. Uprkos našim primedbama iz decembra 2022. godine, još nam nije jasno na osnovu čega Sekretarijat odlučuje o kriterijumima zakona koji je stupio na snagu 2022. godine za preduzeća koja su stečena pre stupanja na snagu ovog zakona. Transakcije su se desile u periodu između 2019. do 2021. godine”, izjavio je advokat Kuštrim Paluši, prenosi RTK.

Iz kompanije MTS d.o.o. zatražili da se odbiju zahtevi Sekretarijata Antimonopolskog tela.

Vršilac direktora Uprave za zaštitu konkurencije Seljajdin Beća je povodom ročišta koje se održava u Antimonopolskoj upravi Kosova protiv kompanije MTS rekao da je ova kompanija preduzela radnje suprotne Zakonu o zaštiti konkurencije kupovinom drugih operatera bez njihovog obaveštavanja.

„Nakon praćenja tržišta, na osnovu nalaza, komisija je objavila saopštenje. Nesporna je činjenica da je MTS počinio nezakonite radnje, zanemario obavezu podnošenja zahteva za koncentraciju vlasništva. Dosadašnja opravdanja kompanije ne menjaju činjenično stanje. MTS će imati zakonsku mogućnost da ospori argumente na koje smo se oslonili”, dodao je on.

Direktor Sektora za tržišni nadzor u Upravi za zaštitu konkurencije Šemsi Eljezi je rekao da su nadležni organi zbog sumnje da preduzeće MTS nije postupilo u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije, odlučio da započne istragu.

“Kompanija MTS nije podnela zahtev za dozvolu koncentracije u slučaju kupovine preduzeća u telekomunikacijama i audiovizuelnim poslovima, nadležni organ je doneo zaključak da započne istragu . Kompanija je izvršila akvizicije bez podnošenja prijave za dozvoljavanje koncentracije koja je definisana zakonom. MTS je u zakonskom roku dostavio organu svoje primedbe u vezi sa obaveštenjem o prethodnim činjenicama obuhvaćenim postupkom. Organ utvrđuje činjenično stanje na osnovu prikupljenih podataka i podataka koje je dala stranka u postupku. Kompanija MTS je izvršila transakcije za kupovinu 100 odsto akcija u nekim kompanijama”, rekao je Eljezi.