Ahmeti: Razmatramo proširenje mreže vojnih atašea

Krešnik Ahmeti
Izvor: Kosovapress

Zamenik ministra spoljnih poslova i dijaspore Krešnik Ahmeti izjavio je da se u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom odbrane i ministrom Armendom Mehajem sagledavaju najbolji način da Kosovo proširi mrežu vojnih atašea u ambasadama u svetu, a stručnjaci iz oblasti odbrane i bezbednosti ocenjuju da bi Kosovo trebalo da predstavljaju vojni atašei u svim zemljama članicama NATO, prenosi Koha. 

Kosovo ima vojne atašee u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Turskoj, Hrvatskoj i Albaniji, a Ahmeti kaže da se u Ministarstvu spoljnih poslova i dijapore takođe razmatra povećanje broja SOFA sporazuma.

"U bliskoj smo koordinaciji sa Ministarstvom odbrane, sa ministrom Mehajem i njegovim kabinetom, da vidimo najbolji način da proširimo ovu mrežu atašea za odbranu, ali i da povećamo broj SOFA sporazuma, jer je to važno za samo uspostavljanje naše vojske i njene pripreme. U diplomatskom smislu to ima dobre efekte i u cilju je našeg približavanja NATO, a prvi korak, smatramo da bi trebalo da se desi brzo, jeste uključivanje u Program Partnerstvo za mir", rekao je Ahmeti.

Potpredsednik skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu Enver Dugoli naveo je da Kosovo može da primeni model atašea koji mogu istovremeno da pokrivaju više zemalja.

"Postoje različite prakse u vojnoj diplomatiji, čak i zemlje koje su prilično razvijene sa velikim i moćnim ekonomijama primenjuju ovaj oblik vojne diplomatije. Nema svaka zemlja atašea za odbranu. Oni u jednoj državi imaju rezidentne atašee za odbranu, dok nerezidenti pokrivaju okolne države, dve ili tri države. Mislim da je to oblik koji primenjuju i druge države i mi ćemo ga primeniti u praksi sa vojnim odbrambenim atašeima, da pokrijemo i one države koje nemaju rezidentne atašee", kaže Dugoli, poslanik vladajućeg Pokreta Samoopredeljenja. 

Dugli navodi da je diplomatija prioritet i potreba Ministarstva odbrane i da vlada pridaje poseban značaj odnosima sa državama članicama NATO.

Na ovaj način, kako navode, nadoknađuje nedostatak atašea, jer prema njemu budžet Kosova ne može da priušti atašee za odbranu u svakoj državi koja je priznala kosovsku nezavisnost.

Poslanica Demokratske partije Kosova Arijana Musljiu-Šoši, članica skupšstinskog Odbora za spoljne poslove, rekla je da u svim važnijim centrima treba da postoje vojni atašei.

"Bilo bi dobro da imamo vojne atašee u gotovo svim važnim centrima zemalja članica i drugih država koje su od strateškog značaja. Konkretno, Misija za NATO kao prethodna osnovna misija pre članstva, pored ambasadora i dvoje diplomata u nižim činovima, mora hitno da ima i vojnika, najmanje u činu brigadnog generala i jednog ili dva oficira sa nižim vojnim činovima. Očekuje se da će ataše u Belgiji biti akreditovan od strane belgijske države, ali to nije relevantno za NATO. Ovo bi u ovoj fazi moglo da posluži kao veza između Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva odbrane", rekao je Musljiu-Šoši.

Prvi vojni ataše Kosova Džavit Gašit kaže da bi trebalo povećati broj ovih izaslanika, ali i obratiti pažnju na njihov kvalitet.

Gaši, koji je služio u SAD od 2011. do 2016. godine, rekao je da bi prioritet trebalo da budu oficiri obučeni sa glavnim činovima u onim zemljama u kojima Kosovo ima veću vojnu saradnju.

"U svakom slučaju, mislim da treba povećati broj, ali i voditi računa o kvalitetu vojnih atašea. Shvatajući cenu koju ove funkcije vojne diplomatije nose sa sobom, preporučio bih da Kosovo predstavljaju vojni atašei u svim zemljama članicama NATO sa kojima imamo bilateralne sporazume. Međutim, prioritet je imati spremnije oficire sa glavnim činovima u onim zemljama u kojima Kosovo ima veću vojnu saradnju, ali i s obzirom na posebnu težinu koju zemlje imaju u donošenju odluka u podršci putu Kosova u NATO kroz Partnerstvo za mir", rekao je Gaši.

Kosovo ima više od 60 ambasada i konzulata u različitim zemljama sveta.