Aljiu: Insistiranje na ugroženosti manastira Visoki Dečani svedoči o političkom pristupu Evropa Nostre

Ljiburn Aljiu i Hajrula Čeku sa predstavnicima organizacije Evropa Nostra
Izvor: Facebook

Ministar za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu Ljiburn Aljiu i ministar kulture, omladine i sporta Hajrula Čeku sastali su se sa predstavnicima međunarodne organizacije Evropa Nostra i još jednom izrazili neslaganje jer je manastir Visoki Dečani, prošle godine, uvršćen na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi.

Aljiu je na Fejsbuku naveo da uključivanje manastira Visoki Dečani na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi nije zasnovano na profesionalnim argumentima i ne odražava realnu sliku tog manastira.

"Manastir Dečani kao dobro kulturne baštine je zgrada u dobrom fizičkom i funkcionalnom stanju, gde se održavaju redovne verske svečanosti, a i stanje bezbednosti u zgradama kulturne baštine, posebno verskim je poboljšano. Ta činjenica je najbolje argumentovana u izveštajima Kosovske policije i misije Kfora", naveo je Aljiu. 

Prema njegovim rečima, insistiranje na ugroženosti manastira Visoki Dečani svedoči o neprofesionalnom, političkom uticaju i pristupu organizacije Evropa Nostra. 

Smatra da organizacija Evropa Nostra zbog toga duguje izvinjenje i kompenzaciju za štetu nanetu ugledu kosovskih institucija.