Arifi: Kosovo daleko od ispunjenja svojih obaveza na evropskom putu

Arber Fetahu i Njomza Arifi
Izvor: Ekonomia Online

Njomza Arifi iz Grupe za pravne i političke studije (GLPS) kaže da je Izveštaj Evropske komisije o napretku pokazao da je Kosovo daleko od ispunjenja svojih obaveza i da nijedna strukturna reforma nije postigla željeni rezultat, prenosi Ekonomija onlajn. 

Arifi je navela da je potrebno angažovanje u glavnim izazovima ka ispunjavanju političkih kriterijuma, sa fokusom na stabilnost institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava i ljudska prava, kao i ekonomske kriterijume sa fokusom na slobodnu tržišnu ekonomiju.

Arber Fetahu iz GLPS je rekao je da je u izveštajnom periodu svaka od zemalja Zapadnog Balkana postigla efikasne reforme, ali da takva procena nije evidentna za Кosovo. 

Pema njegovim rečima, Vlada treba da postigne rezultate u vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, reformi javne uprave i obrazovanja. Potrebna je, smatra, veća i ozbiljna institucionalna posvećenost u ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Evropske reformske agende

"GLPS preporučuje da Vlada Кosova uloži veće napore i bolju međuinstitucionalnu koordinaciju kako bi trasirala konkretne rezultate u nekim od ključnih reformi kao što su vladavina prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme javne uprave, obrazovanje", rekao je Fetahu.