Barjaktari: Valuta na Kosovu treba da bude određena posebnim zakonom

Ardian Bajraktari
Izvor: Kosovo Online

Advokat Ardian Barjaktari kaže za Kosovo onlajn da je upotreba evra na Kosovu uspostavljena još za vreme administracije Unmika, a da valuta Kosova treba da se odredi posebnim zakonom.

"Prema članu 11. Ustava određeno je da će se na Kosovu koristiti samo jedna valuta, a član 16. Zakona o Centralnoj banci navodi da će zakonom biti određeno koja će valuta biti u upotrebi. Ne znam da li postoji neka posebna zakonska odredba koja određuje koja je ta jedina valuta na Kosovu. Jedini autoritet za uspostavljanje pravila je Centralna banka, ali pitanje valute treba da se odredi posebnim zakonom", kaže Barjaktari. 

Kada je reč o upotrebi evra na Kosovu, kako navodi, mora da se u obzir uzme činjenica da je pre proglašenja nezavisnosti Kosova, nadležnost imao Unmik i da postoji relevantna uredba Unmika kojom je utvrđeno da je evro jedina valuta na Kosovu. 

"Dakle, evro je na Kosovu uspostavljen još u vreme Unimka. Proglašenjem nezavisnosti Kosova, naša zemlja je preuzela neke obaveze, od kojih je neke odobrio specijalni predstavnik UN", kaže Barjaktari. 

O tome da li postoji zvaničan dogovor sa EU da valuta na Kosovu bude evro, kaže da veruje da oko upotrebe evra kao jedine valute nema primedbi.

"Što se tiče evra na Kosovu dileme nije bilo, a reakcije iz Evropske unije i SAD tiču se koordinacije i davanja prostora za prelazni period kako bi se pripremio deo srpske zajednice koja živi na Kosovu", navodi Barjaktari.