Bisljimi sa delegacijom Evropske komisije o investicijama na Kosovu

Besnik Bisljimi sa delegacijom Evropske komisije
Izvor: Ekonomia Online

Potpredsednik kosovske vlade Besnik Bisljimi sastao se sa delegacijom Evropske komisije na visokom nivou, koju je predvodio šef Jedinice za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo u Generalnom direktoratu Evropske komisije za evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju Vasilis Maragoš, prenosi Ekonomija onlajn.

Na sastanku se razgovaralo o programu "IPA 2023" i o mogućnostima da se iskoristi Investicioni okvir za Zapadni Balkan (VBIF), uključujući bankarske garancije i razvoj privatnog sektora i koordinaciju bilateralnih akcija između Kosova i Evropske unije.

Kosovske institucije pripremile su nove projekte o kojima će se razgovarati tokom boravka delegacije Evropske komisije na Kosovu. Ovi projekti će biti uključeni u "IPA 2023" i pripadaće različitim oblastima i sektorima kao što su vladavina prava, zapošljavanje, javna uprava, digitalizacija vlasti, životna sredina i program "Natura 2000",u oblastima energetike, obrazovanja, kulture i zapošljavanja kroz šemu garancije za mlade u stručnom obrazovanju (dualni školski sistem).