Bulješkaj: Rok za prijavu imovine funkcionera do 31. marta, neblagovremene i netačne prijave povlače sankcije

Il Bulješkaj
Izvor: lajmi.net

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Il Bulješkaj izjavio je da je u procesu godišnjeg prijavljivanja imovine visokih funkcionera do sada je primljeno preko 1.100 formulara, , prenosi Ljajmi.

Kako je dodao Bulješkaj to imovinu je prijavilo oko 22 odsto onih koji imaju tu obavezu, a dok očekuje se da do kraja roka pristigne najveći broj formulara. Proces je počeo 1. marta, a krajnji rok za prijavu je 31. mart.

Bulješkaj je istakao da se prijava vrši za prethodnu godinu, odnosno period od 1. januara do 31. decembra 2021.

"Dakle, sve promene imovine ili u bilo kom drugom pogledu predviđenom zakonom, moraju biti prijavljena u obrascu koji je prihvaćen od institucija", rekao je Bulješkaj.

On je pozivao sve visoke javne funkcionere, koji su po zakonu obavezni da prijave imovinu, da to urade što pre i što tačnije, kako i oni ne bi bili u sukobu sa zakonom.

Bulješkaj je dodao da je prošle godine  98 odsto javnih funkcionera na vreme prijavilo imovinu.

"Bilo je više od 90 funkcionera koji nisu na vreme popunili formular, a onda je protiv njih pokrenut postupak prema važećim zakonima", dodao je Bulješkaj.

Naglasio je da Agencija, odmah po završetku procesa, obrađuje statističke podatke, a one koji se nisu prijavili imovinu kontaktira i zahteva obrazloženje.

"Ako ne postoji jak i dovoljan razlog, ova kašnjenja postaju predmeti koje šaljemo tužiocu zbog neispunjenja zakonskih obaveza", poručio je Bulješkaj.

Dodao je da je Zakon vrlo jasan i predviđa i novčane i zatvorske kazne za one koji ne prijave ili kasne sa prijavom imovine.

"Novčane kazne izriče pravosuđe. Kreću se i mogu da dođu do nekoliko hiljada evra. Kazne su uvek velike", istakao je on.

Bulješkaj je podsetio da kazna može da bude i zatvorska u određenim slučajevima.

"Kazna zatvora do pet, šest godina i novčane kazne su mere koje se preduzimaju protiv onih koji su dali netačnu prijavu imovine. Imamo puno slučajeva na sudu koji se vode zbog netačne prijave imovine", rekao je Bulješkaj.

Dodao je da je Agencija za borbu protiv korupcije je ove nedelje podnela krivičnu prijavu Kancelariji glavnog državnog tužioca protiv ministarke industrije, trgovine i preduzetništva Rozete Hajdari.

"Slučaj ministarke Hajdari se odnosi na 2020. godinu, i neblagovremenog prijavljivanja imovine", kazao je Bulješkaj.