CBK šalje SMS poruke građanima, pozivaju ih da otvore račun u evrima bez naknade

CBK poruka
Izvor: Kosovo Online

U okviru primene tranzicionog plana od 10 tačaka u vezi sa novom regulativom za gotovinsko poslovanje, CBK je počela da šalje građanima SMS poruke na mobilne telefone da otvore bankovni račun u evrima bez naknade, uz napomenu da se zamena i štednja mogu vršiti u bilo kojoj valuti.

"Poštovani građani, primite novac preko bankovnog računa u evrima. Sačuvajte i menjajte u bilo kojoj valuti. Otvorite račun sa osnovnim uslugama, bez naknade za otvaranje i održavanje", navodi se u SMS-u.

Centralna banka Kosova preduzela je dodatne mere u naredna tri meseca kako bi se obezbedio prelazni period za sprovođenje uredbe o gotovinskim operacijama, saopštila je ta institucija.

Prva mera je uvođenje besplatne telefonske linije (0800-222-55), e-maila za žalbe, kao i namenskog "vajber" broja.

Jedna od mera predviđa i pojednostavljene uslove za otvaranje računa u banci, u konkretnim slučajevima u opštinama sa srpskom većinom, posebno u četiri opštine na severu, uz mogućnost kompletiranja dokumenata (dokaz o adresi) nakon otvaranja i aktiviranja računa.

"Ukidanje takse od strane CBK za plaćanje računa institucijama koje nisu banke, sa naglaskom na menjačnice, da bi se podstaklo otvaranje kancelarija u kosovskim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, sa naglaskom na četiri opštine na severu. Proširivanje prisustva bankarskih i nebankarskih institucija za pokrivanje područja na severu zemlje sa dodatnim ekspoziturama i povećanje pružanja finansijskih usluga u opštinama na severu zemlje", navodi se u saopštenju Centralne banke Kosova.

Ističu da je olakšavanje komercijalnim bankama da pružaju bankarske usluge i mobilno bankarstvo u svakoj od četiri opštine na severu, organizovano u cilju da što bliže bude građanima. 

"To je jedna od najnovih mera CBK, kao i postavljanje nekoliko bankomata kao i drugih uređaja za elektronsko plaćanje (POS) ili finansijske samousluge. Olakšavanje procesa za konvertovanje dinara u evro, od licenciranih institucija i menjačnica. Nastavak pojačane promotivne aktivnosti, sa personalizovanim i ujednostavljenim materijalima, video porukama, kao i finansijskom edukacijom. Povećanje pristupa finansijama, i povećanje kreditiranja i drugih finansijskih paketa. Razmatranje uslova konverzije sa preferencijalnim kursevima prilikom prijema sredstava i podizanja na bankomatima (ATM) sa međunarodnim karticama izdatim van Kosova", navodi se i naglašava da su to najnovije mere koje je CBK donela nakon što je na snagu stupila uredba koja predviđa evro kao jedinu valutu na Kosovu.

Iz Centralne banke Kosova su saopštili da se ove akcije preduzimaju pored konstruktivnog angažovanja, na omogućavanju mehanizma prenosa sredstava na najefikasniji način iz Srbije do Kosova, preko bankarskih računa i već poznatih modela, predstavljenih u pismu predloga CBK-a, sa spremnošću da se razmotri bilo koja opcija.

"Ovaj plan doprinosi građanima, posebno onima sa ograničenim pristupom finansijama i finansijskim uslugama i omogućava povećanje pristupa sigurnim finansijama preko banaka i menjačnica, finansijsku inkluziju i njihovu zaštitu od nezdravih finansijskih aktivnosti, kao kontinuirano angažovanje CBK-a zasnovano na najboljim evropskim praksama", zaključuje se u saopštenju.