Ćeljaj: Građani bi imali najviše koristi od članstva u Savetu Evrope

Naim Ćeljaj
Izvor: Ekonomia Online

Ombudsman Naim Ćeljaj smatra da bi građani Kosova imali najviše koristi od članstva u Savetu Evrope, prenosi Koha.

"Nesumnjivo da će korist biti višestruka pre svega za građane. Po prvi put građani Kosova, u slučaju kršenja ljudskih prava i sloboda od strane javnih organa, imaju priliku da se obrate Savetu Evrope kroz mehanizme koji postoje, uključujući i Evropski sud pravde za ljudska prava", rekao je Ćeljaj.

Prema njegovim rečima, članstvo u Savetu Evrope stvara obaveze za Kosovo, a s druge strane, postoji mnogo odgovornosti i obaveza za same institucije.

Advokat Hiljmi Jašari ocenio je da će se članstvom Kosova u Savetu Evrope povećati odgovornost institucija.

"To je činjenica koja u velikoj meri podiže odgovornost organa prema međunarodnim mehanizmima, kroz pravosudni sistem i odluke Evropskog suda u Strazburu, koje su obavezne i koje u konačnoj izvršnoj vlasti nadzire odbor ministara koji je takođe još jedno posebno telo Saveta Evrope koje ima glavne zadatke da nadgleda sprovođenje odluka Evropskog suda u Strazburu", rekao je on.

Jašari, koji je bio i na funkciji ombudsmana, kaže da bi članstvo u SE takođe povećalo nadzor nad nivoom demokratije.

Prema njegovim rečima, postoji još jedan važan mehanizam, Poverenik za zaštitu sloboda i ljudskih prava pri Savetu Evrope, koji na godišnjem nivou daje procenu odnosnih država i drugih mehanizama i drugih važnih konvencija, i da će Kosovo biti odgovorno u poštujući sve ove procedure.