CIK raspisuje tender za privredne operatere povodom revizije finansijskih izveštaja političkih partija

CIK
Izvor: Telegrafi

Centralna izborna komisija pokrenula je tendersku proceduru za izbor privrednog operatera koji će obavljati reviziju godišnjih finansijskih izveštaja i izbornih kampanja političkih partija, prenosi Kljan Kosova.

Do sada su reviziju godišnjih finansijskih izveštaja i finansijskih izveštaja izbornih kampanja vršili revizori koje je birala Skupština Kosova preko Komisije za nadzor javnih finansija, ali novim izmenama Zakona o finansiranju političkih subjekata, taj zadatak se vraća CIK.

Portparol te institucije Valjmir Eljezi rekao je da će revizija obuhvatiti godišnje finansijske izveštaje političkih partija za 2021. i 2022. godinu, kao i izveštaje o finansijskoj deklaraciji kampanje za parlamentarne izbore 2021. godine i lokalnih izbora iste godine.

Prema podacima CIK, 215 izveštaja će biti revidirana.

Svi ti izveštaji su već ranije objavljeni na sajtu CIK, a ta institucija je odlučila da objavi nerevidirane izveštaje uz pojašnjenje da mogu biti izmenjeni nakon procesa revizije.

Kako kaže Eljezi, važno je izvršiti reviziju tih izveštaja koji su već poznati javnosti s ciljem povećanja transparentnosti pred građanima.

"CIK već nekoliko godina objavljuje izvještaje i kada su nerevidirani. Revizija je proces koji pokazuje da li su politički subjekti sprovodili zakone i pravila u oblasti finansija", dodao je Eljezi.

Prema njegovim rečima, taj proces je neophodan jer Kancelarija za registraciju, sertifikaciju i finansijsku kontrolu političkih subjekata, koja deluje pri CIK, ima zakonsku obavezu da Tužilaštvu i drugim organima za sprovođenje zakona dostavlja konačne revizorske izveštaje, uključujući Agenciju za sprečavanje korupcije, Finansijsko-obaveštajnu jedinicu ili Poresku upravu Kosova, kada sumnja na nepravilnosti koje spadaju u nadležnost jedne ili više tih institucija.