Demokratski institut: Alarmantno uskraćivanje radnih prava u javnom i privatnom sektoru

Kosovski demokratski institut
Izvor: KDI

Demokratski institut Kosova (KDI) upozorio je da je uskraćivanje radnih prava, kako u javnom, tako i privatnom sektoru sve raširenije što je proizvelo alaramantan porast prijava.

Na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni detalji o selektivnim praksama i kršenjima radnih prava, Aljbeša Humolji, predstavnica ove organizacije, navela je da alarmantan porast prijava predstavlja sumoran pogled na javni i privatni sektor na Kosovu.

“Ovi izveštaji obično sadrže osnovne prekršaje, kao što su nepostojanje formalnog ugovora o radu i neplaćanje penzionih doprinosa. Ovi česti i potresni izveštaji ne samo da naglašavaju mnoge probleme sa radničkim pravima, čak i na najelementarnijem nivou već su i pokazatelјi gde se u zemlјi vodi borba protiv korupcije i koji sektori su najviše pogođeni”, navela je Humolji.

Iz ovog Instituta objašnjavaju da dok se većina kršenja radnih prava prijavlјuje u privatnom sektoru, oni beleže porast broja kršenja radnih odnosa u javnom sektoru, osporavajući opštu percepciju da su zaposleni u javnom sektoru zaštićeniji.

“Za razliku od privatnog sektora, gde se prekršaji često dešavaju nakon zapošlјavanja, javni sektor najviše primećuje prekršaje tokom procesa zapošlјavanja. Ipak, odnedavno su česti slučajevi kada su zaposleni u javnim ustanovama došli u KDI-ALAC sa prijavama o kršenju njihovih prava”, navode iz ovog Instituta.

Oni su predstavili žalbu iz septembra prošle godine učiteljice Edone Beriša iz škole “Alji Sokoli” u Prištini zbog uskraćivanja prava da joj se prizna bolovanje.

“ Dotična obrazovna ustanova je navela da u odluci da su važeće potvrde o bolovanju samo one koje izdaje Matični centar porodične medicine, ali ne i potvrde koje izdaju privatni lekari u Prištini. KDI je pomogla Beriši da se žali Direkciji za obrazovanje, ali je ta žalba odbijena navodeći Obeveštenje iz septembra ko jedino ima pravo da izdaje uverenja o bolovanju. Na ovaj način se prekoračuju zakonska ovlaćenja, ali i zakon o radnim odnosima i ugovori o radu”.

DKI se na kraju, u ovom slučaju obratila nadležnima zahtevom za pristup javnim informacijama i dobila zvaničnu potvrdu da se Obaveštenje jasno propisuje da se prihvataju potvrde o bolovanju koje izdaju sve javne zdravstvene ustanove, znači i privatne.

“Ovaj slučaj, ali i drugi ove prirode, govore o selektivnim praksama javnih ustanova u odnosu na upravlјanje radnog odnosa i poštovanje prava iz radnog odnosa. Diskriminatorski tretman gospođe Beriše govori o tendenciji javnih ustanova za pogrešnu sprovođenje akata na snazi, nekomunikaciji u različitim nivoima donošenja odluka u javnim ustanovama i postojanju nejasnih odredba”, navode iz DKI i ističu da ovaj slučaj nije izolovan incident, već simptom većeg i rasprostranjenijeg problema koji podriva sistem i guše radnička prava.

“Ova situacija zahteva hitan i snažan odgovor, ne samo na pregled i sprovođenje politike, već i na negovanje kulture odgovornosti i transparentnosti unutar javnih institucija u zemlјi. Muke radnika na Kosovu, borbe protiv ukorenjenog sistema koji često zanemaruje ili čak negira njihova prava, zahteva hitnu reakciju”, navodi KDI.