Devenport: Pre zamene tabli na severu - konsultacije sa Poverenikom za jezike

Majkl Devenport
Izvor: Kosovo Online

Šef Oebsa na Kosovu Majkl Devenport izjavio saopštio je da ta Misija podržava instituciju Poverenika za jezike u utvrđivanju poštovanja jezičke usklađenosti sa zakonima, ističuću da bi koraci za zamenu znakova, na kojima su nazivi mesta na službenim jezicima, trebalo da uslede nakon konsultacija.

"Oebs podržava Poverenika za jezike u Kancelariji premijera u utvrđivanju poštovanja jezičke usklađenosti prema važećim zakonima. Koraci za zamenu znakova koji pokazuju nazive mesta na službenim jezicima trebalo bi da uslede nakon konsultacija sa njegovom kancelarijom", istakao je Devenport na društvenoj mreži "X".

Uz asistenciju Kosovske policije radnici koje je angažovalo Ministarstvo infrastrukture u četvrtak su  uklanjali table na ćirilici i postavili nove - na albanskom i srpskom jeziku, ali na latinici.

Međutim, na tablama sa dvojezičnim nazivima srpskih mesta na severu Kosova koje su juče postavljene uz asistenciju Kosovske policije, u toku noći između četvrtka i petka crnim i crvenim sprejom precrtani su nazivi na albanskom, dok su ostali samo natpisi na srpskom.

Kako su se uverili naši novinari na terenu, na tablama su precrtani natpisi na albanskom jeziku, a ostali su samo oni ispisani latinicom na srpskom jeziku.