Dijalog sa Srbima isprazno Kurtijevo predizborno obećanje

Aljbin Kurti
Izvor: Reporteri

Kosovski premijer Aljbin Kurti je više puta obećavao da će započeti dijalog sa srpskom manjinom, međutim, ni u jednom od dva mandata nije ispunio ovo predizborno obećanje, prenosi Koha.

Direktor organizacije "Aktiv" u  Severnoj Mitrovici Miodrag Milićević kaže da ne zna koji su razlozi za izbegavanje dijaloga, niti to znaju ni pripadnici srpske manjine. Ipak, kako dodaje, postoje velika očekivanja da će taj proces uskoro početi.

"Dakle, ovaj dijalog koji je bio jedno od predizbornih obećanja očigledno nije prioritet aktuelne Vlade. Ovo su pretpostavke. Ali ja bih lično voleo da se ovaj dijalog na nivou zajednice pokrene što je pre moguće. U suprotnom i dalje živeti u nekoj vrsti veoma neprikladne situacije", rekao je Milićević.

On je dodao da ni predstavnici Srba u kosovskim institucijama nemaju odgovarajuću komunikaciju sa Vladom.

"Oni su deo Vlade, moraju biti u mogućnosti da direktno komuniciraju i jasno izraze zabrinutost sa kojom se suočava srpsko stanovništvo na Kosovu. Ovo je dvosmeran proces", kazao je Milićević.

istraživač sa Demokratskog instituta Kosova Violjeta Hadžolji smatra da kosovska Vlada mora da komunicira i sarađuje sa Srbima, kako bi ih odvojila od uticaja Srbije.

"Vlada Kosova mora da se fokusira na to. Dakle, da povećamo komunikaciju sa predstavnicima srpske zajednice ovde, i privrede, da saslušamo njihove zahteve, da vidimo šta se može učiniti da im se obrati i ovaj jezik ili komunikacija ne treba da se obavlja samo na nivou medija, konferencija ili video zapise, kao što imamo, ali da pokušamo da uspostavimo bolju i iskreniju komunikaciju, gde se zahtevi čuju i da vidimo kako se ti zahtevi mogu adresirati", rekla je Hadžolji.

Sličnu ocenu dao je i analitičar Imer Muškoljaj, koji kaže da bi dijalog sa srpskom manjinom uticao na Srbe da shvate postupke kosovskih institucija koje srpski zvaničnici predstavljaju kao usmerene protiv njih.

"Institucije treba da učine više na uspostavljanju direktne komunikacije sa srpskim građanima na Kosovu, kako bi se tačno i jasno objasnilo o čemu se radi", istakla je Muškoljaj.