Đurić otvorio ciklus "Ambasador series" na Univerzitetu u Vašingtonu

Marko Đurić
Izvor: RTV

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić svečano je predavanjem otvorio poseban ciklus predavanja "Ambasador series" na Univerzitetu u Vašingtonu, prenosi RTV.

Đurić je u obraćanju izložio ključna obeležja spoljne, bezbednosne i ekonomske politike Srbije, apostrofirajući korake koje Srbija odlučno preduzima u cilju prevazilaženja aktuelnih prepreka izazvanih rastućim globalnim geopolitičkim i energetskim izazovima.

Na interesovanje studenata političkih nauka i međunarodnih odnosa, bliže je objasnio proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i aktuelnu situaciju u dijalogu Beograda i Prištine, naglasivši značaj koji srpsko kulturno i istorijsko nasleđe na Kosovu ima za svetsku baštinu.

Đurić je upoznao studente i sa diplomatskom istorijom Srbije i SAD, objašnjavajući okolnosti koje su dovele do savezništva naših dveju zemalja u Prvom i Drugom svetskom ratu i govoreći o znamenitim Srbima koji su doprineli snaženju veza između naših naroda, a podelio je sa njima i iskustva i savete koji im mogu pomoći u budućoj diplomatskoj karijeri.

Ciklus predavanja "Ambasador series", kojima se predstavljaju ambasadori slavističkih zemalja u Vašingtonu, održava se prvi put u organizaciji Udruženja studenata slavističkih studija Fakulteta za međunarodne odnose Američkog univerziteta.

Predavanja imaju za cilj da studentima dodiplomskih i postdiplomskih studija ovog Univerziteta približe istorijske i aktuelne prilike u državama i regionima koji su predmet njihovih studija i na taj način ih pripreme za obavljanje diplomatske službe.