DSK: Reorganizacija stranke pred lokalne izbore

DSK
Izvor: Reporteri

Predsedništvo Demokratskog saveza Kosova formiralo je timove za procenu situacije u lokalnim odborima stranke i donelo novu organizacionu strukturu, piše Gazeta ekspres.

Predsedništvo DSK formiralo je i 6 posebnih odeljenja za spoljnu politiku, za red, zakon i bezbednost, ekonomiju i poslovanje, za obrazovanje, kulturu i sport, za zdravlje, mlade i socijalnu politiku.

U skladu sa Platformom za reforme i reorganizaciju DSK je formirao timove za procenu stanja, dubinske reforme i asistenciju u pripremama za lokalne izbore u odborima stranke. 

Nova stranačka struktura  podrazumeva reorganizaciju Informativnog centra i Kancelarija za mlade, kao i osnivanje Političke škole DSK u okviru fonda "Ibrahim Rugova" .