Gaši: Zahtev Tužilaštva da 1.863 sata iznosi dokaze protiv Tačija i ostalih je nenormalan, to je presuda

Tačiju produžen pritvor
Izvor: Lajmi

Advokat Tom Gaši ocenio je kao "nenormalan" zahtev Tužilaštva u Hagu, u slučaju ratnih zločina Hašima Tačija i ostalih bivših lidera OVK, da im na osnovu broja svedoka i dokaza koje imaju na raspolaganju treba 1.863 sati za iznošenje dokaznog materijala pred sudom. To bi značilo da će Specijalnom tužilaštvu za ovaj posao biti potrebno devet do 11 godina, što je jedinstven slučaj u sudskoj praksi.

Za advokata Toma Gašija odluka Tužilaštva je "nenormalna kao i samo Tužilaštvo".

"Ovaj Specijalni sud ili Specijalno Tužilaštvo je nenormalna ustanova, mislim da se ništa normalno ne dešava u ovom sudu, a to se videlo i sada kada Tužilaštvo traži od 9 do 11 godina za izvođenje dokaza", kaže Gaši za Kosovo onlajn.

Gaši ističe i da bi u normalnom svetu, i normalnim sudovima, Tužilaštvo trebalo da ima sve dokaze i prilikom potvrđivanja optužnice, kao i da optuženi i njihovi branioci treba da znaju koji su to dokazi. 

"Međutim, ukoliko se ovo dešava, mislim da sud neće dozvoliti to. Faktički neko, bilo ko od bivših pripadnika OVK, je na osnovu te odluke proglašen krivim, ukoliko sud prihvati devet do 11 godina da se dokazi iznesu sudu. To nije normalno, i ne postoje nikave sličnosti ni sa jednim sudom u celom svetu. Ovo normalni ljudi ne mogu ni da komentarišu", zaključio je Gaši.

Specijalizovano veće Kosova u optužnici protiv bivših funkcionera OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija tereti ih za ratne zločine nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja, surovog postupanja, mučenja i ubistava, kao i zločine protiv čovečnosti.

Kao zločini protiv čovečnosti navedeni su zatvaranje, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni vršeni od marta 1998. godine do septembra 1999. godine na nekoliko lokacija širom Kosova, kao u Kukešu i Cahanu u severnoj Albaniji.

Navodi se da su pripadnici OVK izvršili krivična dela nad stotima civila i lica koja nisu učestvovala „u neprijateljstvima“, a da su žrtve bili Srbi, Romi i Aškalije, katolici, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima.

Žrtve u optužnici su i Albanci koji su podržavali Demokratsku ligu Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK; Albanci koji se nisu pridružili OVK ili nisu podržavali OVK i osobe koje su zbog posla važili za protivnike OVK.

Optužnica navodi da su Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za dela izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu i koja su činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK.

Veće je pozvalo i žrtve optuženih da se prijave da učestvuju u sudskom postupku ako mogu da pokažu da su pretrpele štetu – duševnu, materijalnu ili fizičku.

Očekuje se da suđenje počne do kraja ove godine.