Građane Kosova vizni režim za pet godina koštao 89 miliona evra

Viza
Izvor: Reporteri

Vizni režim mnogo je koštao građane i privredu Kosova. Od 2016. do 2021. godine ambasade zemalja Šengena primile su 539.344 zahteva, što znači da su kosovski građani za turističke vize za putovanja u zemlje EU platili oko 89 miliona evra, dok je vizni režim negativno uticao na promet kosovskih kompanija za 15-50 odsto, prenosi Reporteri.

U novom izveštaju Balkanske grupe Vizni režim za Kosovo "Da li će EU okončati ovu dugu agoniju", navodi se da je vizni režim onemogućio kosovskim kompanijama da imaju jednak pristup evropskim tržištima sa svojim susedima. 

Dodaje se da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU iz 2015. godine imao manje efekte za Kosovo nego za druge u regionu, upravo zbog nedostatka slobodnog kretanja ljudi i usluga.

"Shodno tome, kosovske kompanije, u poređenju sa regionom, uvek su bile u nepovoljnijem položaju i imaju manje mogućnosti. Kosovske kompanije, koje je anketirala Grupa za Balkan, smatraju da je vizni režim negativno uticao na promet za 15-50 odsto", navodi se u izveštaju Balkanske grupe.