Guverner Centralne banke Kosova sa Suniogom: CIlj nove Uredbe očuvanje integriteta valute evra i finansijskog sistema

Ahmet Isamili i Tomaš Suniog
Izvor: Centralna banka Kosova

Guverner Centralne banke Kosova Ahmet Ismaili tokom sastanka sa ambasadorom EU na Kosovu Tomašom Suniogom pojasnio je da nova Uredba o gotovinskom poslovanju ne ograničava prihvatanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama, niti zabranjuje aktivnost menjanja bilo koje valute koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije licencirane od CBK.

Kako je saopšteno iz Centralne banke Kosova, tokom sastanka su razjašnjeni glavni aspekti koje obrađuje nova Uredba o gotovinskom poslovanju i njeni efekti.

"Unapređenje regulatornog okvira za due diligence i suzbijanje falsifikovanog novca i sprečavanje njegovog ulaska u finansijski sistem, identifikovanje i povlačenje sumnjivih valuta iz opticaja, kao i promene u vezi sa regulisanim i transparentnim snabdevanjem privrede gotovinom, preko licenciranih finansijskih institucija, obe u gotovini i putem elektronskih mašina za polaganje i podizanje novca, bile su glavne teme ovog informativnog sastanka", navodi se.

Predstavnici CBK-a su pojasnili da, kao i druge zakonske izmene, i ova Uredba ima za cilj da prilagodi najbolje prakse Evropske unije, koje se odnose na očuvanje integriteta valute evra i finansijskog sistema, borbu protiv falsifikovanog novca, pranje novca, finansiranje terorizma, neformalnost, kao i unapređivanje zaštite i edukacije građana od ovakvih opasnih i nezakonitih pojava.

Pošto je Uredba primenljiva na finansijske institucije i definiše pravne i tehničke zahteve za gotovinske operacije, kao takva ne adresira niti ograničava dobrovoljne transakcije između pojedinaca ili strana koje nisu predmet regulative CBK-a.

Dalje je pojašnjeno i da predmetna Uredba ne ograničava prihvatanje sredstava na bankovnim računima u evrima u licenciranim bankama, niti zabranjuje aktivnost menjanja bilo koje valute koju obavljaju bankarske ili nebankarske finansijske institucije licencirane od CBK.

Takođe, razgovarano je o postojećim mogućnostima i pristupu finansiranju preko kanala finansijske razmene licenciranih za rad na celoj teritoriji Kosova.

U skladu sa ovim izmenama, razgovarano je o potrebi efikasnije i fokusiranije komunikacije u vezi sa mogućim efektima i ograničenjima te Uredbe, kao i o postojećim zakonskim mogućnostima za pristup sigurnim finansijskim uslugama za šta se, kako se navodi, CBK obavezala da će nastaviti sa odgovarajućim i efikasnim aktivnostima informisanja i podizanja svesti javnosti.