Hadžiu kritikuje Ustavni sud zbog Zakona o Tužilačkom savetu Kosova

Aljbuljena Hadžiu
Izvor: Reporteri

Ministarka pravde Kosova Aljbuljena Hadžiu ne slaže se sa odlukom Ustavnog suda da proglasi Zakon o Tužilačkom savetu Kosova neustavnim, prenosi Koha.

Hadžiu je prvu tačku odluke Ustavnog suda ocenila kao paradoksalnu.

„Paradoksalno je da se u prvoj tački saopštenja navodi da je trenutni sastav Tužilačkog saveta Kosova korporativistički, ali u poslednjoj tački stoji da mandat članovima ne može prestati žrebom, kako smo predvideli u zakonu. Za ustavotvorca je najvažniji pojedinačni interes članova Tužilačkog saveta, i to ne svih, već samo nekih od njih, od opšteg interesa, od zabrane korporativizma u važnoj instituciji za građane, za pravdu, sistem uopšte“, rekla je ministarka.

Hadžiu dodaje i da je iznenađena što se delegiranje predstavnika Ombudsmana u Tužilački savet ocenjuje kao neustavno.

"Ovo je nas potpuno iznenađuje. Venecijanska komisija je sugerisala da se određeni broj mesta u Tužilačkom savetu može rezervisati za nezavisne spoljne institucije, a posebno je pomenula Ombudsmana“, dodala je Hadžiu.