Hodžić povodom Međunarodnog dana ljudskih prava: Imperativ je stvoriti društvo slobode, ravnopravnosti i dostojanstva

Adrijana Hodžić
Izvor: Služba Javnog informisanja opštine Severna Mitrovica

Direktorka za pružanje Socijalne zaštite u zajednici Adrijana Hodžić je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava istakla da u svetu gde svaka osoba ima svoju jedinstvenu priču, imperativ je stvoriti društvo koje prožima duh slobode, ravnopravnosti i dostojanstva za svakog pojedinca.

Hodžić napominje da je kolektivna odgovornost ne samo prepoznati, već i aktivno se suprotstaviti bilo kakvom obliku nasilja, diskriminacije i nepravde.

"U ovom nesebičnom naporu, u fokusu naše misije moramo postaviti starije, decu sa posebnim potrebama i žene koje su žrtve nasilja. Njihova priča ne sme biti zanemarena, već treba postati osnova za stvaranje inkluzivnog društva”, istakla je ona.

Dodaje da je nasilje nad ženama zajednički izazov koji svi moramo ozbiljno shvatiti i aktivno se suprotstavljati.

"Ujedinjeni u poštovanju ljudskih prava, gradimo temelje pravednog društva u kojem se svaka osoba, bez obzira na godine, sposobnosti ili pol, može osećati sigurno i poštovano” , poručila je Hodžić.