Holandija: Dijalog Beograda i Prištine i liberalizacija viznog režima odvojeni procesi

Vize.jpg
Izvor: Gazeta Ekspres

Evropska komisija je pre tri godine preporučila ukidanje viznog režima za Kosovo, ali ta preporuka, prema rečima portparola holandskog stalnog predstavništva pri EU Deniz Horzum, nije ubedila Holandiju da je Kosovo postiglo dovoljan napredak u borbi protiv korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala, prenosi Gazeta Ekspres.

Po njegovom mišljenju, zaključci Evropske komisije o liberalizaciji viznog režima nisu bili dovoljno ubedljivi da bi Savet EU doneo odluku o liberalizaciji viznog .

"Savet Evropske unije će doneti odluku, ali do sada u Savetu nema dovoljne podrške za liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Kao što znate, vizna liberalizacija je tehnički proces vođen kriterijumima na osnovu kojih Savet može da odluči da ukloni zahtev za vizu. Holandija je zaključila da zaključci Komisije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala na Kosovu nisu bili dovoljno ubedljivi“, rekao je Horzum.

Navodi da je Holandija ohrabreni planovima kosovske vlade u borbi prtiv korupcije i organizovanog kriminala i da očekuje rezultate.

"Za Holandiju je važno da se korupcija na visokom nivou ne samo procesuira, već da dovede do efikasnog izvršenja kazni odgovornih. To se navodi i u izveštaju o napretku za 2020. godinu na proširenju Evropske komisije. Važno je da se poveća ukupna efikasnost pravosuđa i sektora za sprovođenje zakona. Ovo ne bi trebalo da se uradi samo jednom, već da ima strukturno poboljšanje tokom dužeg vremenskog perioda. Kosovo može da računa na našu podršku kroz projekte, savete i stručnjake za postizanje ovih održivih rezultata", dodao je Horzum.

Portparol holandske delegacije pri EU je istakao da je za Holandiju dijalog Beograda i Prištine, proces koji je odvojen od procesa liberalizacije viznog režima.

"Dijalog Prištine i Beograda, uz posredovanje EU, od ključnog je značaja ne samo za Kosovo i Srbiju, već za ceo region. Ohrabreni smo što su razgovori između dve strane nastavljeni i nadamo se da će to dovesti do sveobuhvatnog, pravno obavezujućeg sporazuma koji će doprineti dugoročnoj stabilizaciji Zapadnog Balkana i evropskim integracijama obe zemlje. Iako su dijalog Prištine i Beograda i vizna liberalizacija veoma važni, za Holandiju su to odvojeni procesi", rekao je Horzum.