Hoti: Odbijanje projekta za američki gas je pogrešno

avdulah hoti
Izvor: Reporteri

Bivši kosovski premijer Avdulah Hoti kaže da je energija ekonomski i geopolitički resurs i da se to mora jasno razumeti da bi se napravio pravi izbor za stabilno snabdevanje i energetsku nezavisnost.

Hoti je na Fejsbuku napisao da je geopolitički pristup prethodne vlade energetici bio jedan od glavnih razloga za odobravanje gasnog projekta MCC, koji je Severna Makedonija potpisala pre mesec dana.

Naveo je da je projekat MCC uključivao elektranu na gas, baterije za skladištenje i ulaganja u elektroenergetsku mrežu, kako bi se smanjili gubici. Odbijanje ovog projekta od strane aktuelne vlade, prema Hotiju, bila je strateška greška Kosova, sa dugoročnim ekonomskim i političkim troškovima.

"Činjenica je da je energetska kriza na Kosovu nametnuta spolja. Ali koliko će ova kriza biti ozbiljna za građane, u velikoj meri zavisi od delovanja vlade. Energetska kriza je upozorena krajem prošlog leta. Neke države su odmah odgovorile kupovinom energije, planiranjem budžeta i pripremom građana i privrede za krizu. Neke države su ignorisale ovo upozorenje. Kosovo je prvo ušlo na listu zemalja koje su ignorisale upozorenje o krizi jer nije predložena nikakva akcija koju su predložili stručnjaci iz te oblasti", napisao je Hoti na Fejsbuku.

Hoti je naveo da cena energije ne bi trebalo da raste pod trenutnim pritiscima tržišta. Cena energije bi trebalo da raste samo kao rezultat dugoročne strategije ulaganja u energiju koja bi, prema njegovim rečima odražavala investicione troškove, što bi trebalo da bude detaljno opravdano.

Dodao je da kratkoročno, postoje dve mere koje treba preduzeti.

"Prvo, moraju se napraviti subvencije za energiju. Ovo je jedini način da se spreči povećanje cena za potrošače i preduzeća. Iako subvenciju indirektno plaća poreski obveznik, takva energetska subvencija ne izaziva poremećaje na tržištu koji proizilaze iz povećanja troškova života građana i troškova proizvodnje za preduzeća. Porast cena energije za potrošače nesrazmerno utiče na domaćinstva sa niskim prihodima", poručio je Hoti.

Povećanje cene energenata samo za preduzeća, prema Hotiju, je obmana, jer se prenosi na potrošača preko viših cena robe koje su posledica povećanih troškova proizvodnje i, štaviše, pogoršava konkurentnost našeg poslovanja na domaćem i međunarodnom tržištu.

“Drugo, u konsultaciji sa stručnjacima u ovoj oblasti i sa eventualnim promenama, trebalo bi razmotriti povratak na prethodni sistem tarifa za energiju kako bi se promovisala ušteda energije. Poslednji izveštaj RUE jasno pokazuje da se povećanje potrošnje energije u poslednje tri godine u velikoj meri pripisuje promeni strukture energetskih tarifa u 2017. Sa postojećim tarifama izgleda da nema dovoljno podsticaja za uštedu energije”, rekao je Hoti.

Naveo je da dugoročno, kapacitet mora biti povećan i energetska nezavisnost osigurana. To se radi kroz četiri mere, koje moraju ići paralelno jedna sa drugom.

"Kroz MCC projekat, ulaganje u revitalizaciju elektrana Kosovo A i Kosovo B, ulaganja u energetske kapacitete u kontekstu komplementarnog pristupa snabdevanju energijom sa Albanijom i kroz postojeće programe mera uštede energije u domaćinstvima", obrazložio je Hoti na Fejsbuku.