Imeraj: Davanje zemljišta manastiru Visoki Dečani bio bi presedan

Škodran Imeraj
Izvor: Ekonomia Online

Predsednik Udruženja istoričara Kosova Škodran Imeraj zatražio je od vlade i opštine Dečani da ne postupe po odluci Ustavnog suda po pitanju vraćanja zemljišta manastiru Visoki Dečani, odnosno da manastiru ne daju 24 hektara zemlje, prenosi RTK.

Imeraj kaže da je ta odluka Ustavnog suda zasnovana na "nasilnim merama sprovođenim devedesetih godina".

Prema njegovim rečima, vraćanje zemljišta u vlasništvo manastira Visoki Dečani bio bi presedan koji bi ugrozio funkcionisanje Kosova, dodajući da će posle manastira na red doći i crkva koja se, kako navodi, "gradi na imanju Prištinskog univerziteta".

"Ovo ne bi prestalo samo sa vraćanjem imovine tom manastiru, već bi se nastavilo i sa drugim političkim crkvama. Nastavilo bi se sa crkvom u kampusu Prištinskog univerziteta, koja donekle ima status manastira, što bi pratila izgradnja hostela i drugih objekata u okviru kampusa univerziteta", rekao je Imeraj.

Navodi i da vraćanje zemljišta nije stvar opštine ili katastra.

Prema njegovim rečima, imovina preduzeća "Apiko" i "Iliria" nikada nije bila vlasništvo manastira Visoki Dečani.

"Ta imanja nisu oduzeta manastiru. Pokušaj starešine manastira Dečani da preuzme vlasništvo nad ovim imanjima datira iz 1993. i 1997. godine", tvrdi Imeraj.