Izveštaj Nemeca o viznoj liberalizaciji za nosioce srpskih pasoša sa Kosovu

Nemec
Izvor: Privatna arhiva

Poslanik Evropskog parlamenta i novoimenovani izvestilac EP za ukidanje viza Srbima sa Kosova Matjaž Nemec izradio je nacrt izvštaja o viznoj liberalizaciji za nosioce srpskih pasoša sa Kosova, koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, prenosi TV Most.

Ovaj dokument, kako saznaje Tanjug, mogao bi da bude usvojen na plenarnoj sednici EP u Strazburu u periodu od 22. do 25. aprila.

U nacrtu izvštaja o predlogu uredbe EP i Saveta EU o izmenama i dopunama uredbe za nosioce srpskih pasoša, koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, izvestilac je zatražio brzo usvajanje ovog dokumenta u EP bez amandmana, i to u aktuelnom sazivu.

U tekstu se navodi da bi ukidanje izuzeća iz viznog režima za nosioce srpskih pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, obezbedilo da ceo region Zapadnog Balkana podleže istom viznom režimu.

Izvestilac je nazvao diskriminacijom to što su srpski građani na Kosovu, koji su vlasnici pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, "poslednja kategorija lica na Zapadnom Balkanu kojima je potrebna viza" za EU, bez njihove krivice.

O izveštaju bi trebalo da se prvobitno održi interna rasprava u EP 12. marta, rok za podnošenje amandmana je 15. mart, dok će Odbor EP za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove glasati 8. aprila, naveo je Nemec na društvnoj mreži X (Tviter), gde je objavio i nacrt izveštaja, u kojem se traži da EP usvoji stav u prvom čitanju, "preuzimajući predlog Evropske komisije"(EK). 

Istovremeno se u tekstu poziva EK da ponovo uputi predmet EP ako zameni, bitno izmeni ili namerava da suštinski izmeni svoj predlog i nalaže predsedniku EP da svoj stav prosledi Savetu, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Kako se objašnjava, Evropska komisija je u novembru prošle godine predstavila predlog uredbe EP i Saveta EU o izmenama i dopunama uredbe koja se tiče nosilaca srpskih pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, a kojom bi se omogućilo da vlasnici ovih pasoša mogu bez vize boraviti u EU na ne duže od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Izvestilac smatra da za postizanje najboljeg ishoda politiku treba ostaviti po strani i pristupiti ovom pitanju kao tehničkom pitanju, pa  pozdravlja predlog Komisije i podržava njegovo brzo usvajanje u Parlamentu bez amandmana i još u sadašnjem sazivu parlamenta, navodi se u izveštaju.

Treba priznati, naveo je on, da je EU u velikoj meri bila katalizator ovog problema, i, zato smatra da i EU sada mora da ga reši.

Kosovo je dobilo bezvizni režim koji je 1. januara ove godine stupio na snagu, a iz njega su samo izuzeti Srbi koji imaju pasoše Koordinacione uprave, koja funkcioniše u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, i koji su jedini u regionu kojima za putovanje u EU treba viza.