Jašari: Kosovo nije uspelo da izvuče štednju svojih građana iz srpskih banaka

Prema podacima Ministarstva finansija, domaći dug je porastao za 45 miliona samo u prvih šest meseci ove godine i dostigao je 721 milion evra, dok je u istom period spoljni dug smanjen sa 416 na 409 miliona evra. Do kraja ove godine očekuje se da domaći dug dostigne 815 miliona evra, a sredstva iz ovog duga služe za finansiranje budžeta, odnosno za popunjavanje deficita i nisu namenjena nijednom konkretnom projektu.  Prema analizi Instituta Riinvest, iako je ovo pozitivna činjenica kada je reč o budžetskim
Izvor: BQK

Prošle nedelje je Srbija započela sa nadoknadom bivših štediša u bivšim jugoslovenskim bankama, koje su nasledile srpske banke, od kojih su do 23. decembra prošle godine primili zahteve, ali među onima koji će dobiti obeštećenje, prema rečima kosovskog ombudsmana Hiljmija Jašarija, mala je verovatnoća da će biti veliki broj građana Kosova, piše Koha.

To je zbog činjenice da, navodi Jašari, stanovnici Kosova nisu obavešteni da na osnovu presude Suda u Strazburu mogu da podignu svoju ušteđevinu, dok su kosovske institucije, prema njegovoj oceni, ostale potpuno pasivne u ovom procesu, piše danas Koha.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao i Ministarstvo pravde u prethodnoj vladi nisu odgovorili na zahtev kosovskog ombudsmana za otvaranje zajedničke kancelarije u kojoj bi građani Kosova mogli da podnesu dokaze o svojoj ušteđevini, koji bi potom mogli da se proslede u Beograd preko Kancelarije za vezu.

Zahtev ombudsmana podnet je oko tri meseca pre roka za prijem zahteva, koji je Srbiji postavio Komitet ministara Saveta Evrope, nadležan za nadzor nad sprovođenjem odluka Suda u Strazburu, piše Koha. 

Inače, iznos od 87,1 milion evra obuhvata više od 6.400 štediša kojima je utvrđeno pravo na isplatu štednje u Srbiji prenosi Koha.