KCRS: Potrebna je mobilizacija, odgovornost i rodna ravnopravnost

Konsultativni sastanak
Izvor: Klan Kosova

Kosovsko društvo postiglo je značajan napredak u promociji i podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti, iako situacija na terenu ne odražava u potpunosti tu svest, rekao je danas kosovski premijer Avdulah Hoti na konsultativnom sastanku koji je održao Kosovski centar za rodne studije (KCRS) u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova i Kancelarijom premijera, prenosi TV Kljan Kosova.

Hoti je dodao da pored vlade i “Pekinška platforma” takođe poziva civilno društvo da deluju jer je “pojava nasilja nad ženama odraz da ima još puno posla”.

Naglasio je da su žene zbog osetljivijih poslova koje obavljaju pogođene posledicama epidemije i da “u okviru Paketa ekonomskog oporavka, postoji poseban paket za podršku ženama u poslu".

Konsulatativnim sastankom na visokom nivou na temu „Ekonomsko osnaživanje kao preduslov za sprečavanje nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja”, održanom danas u Prištini obeležena su dva događaja od istorijskog značaja za rodnu ravnopravnost - 25. godišnjica Pekinške platforme i 20. godišnjica Rezolucije 1325  "Žene, mir i sigurnost".

Izvršni direktor Agencije za ravnopravnost polova Edi Gusia i izvršni direktor Kosovskog centra za rodne studije Ljuljeta Demoli, bili su domaćini događaja kojem su prisustvovali premijer Avdulah Hoti, ambasadorka Švedske na Kosovu Karin Hernmark Ahlini, zatim iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Ulrike Ričard, izvršni direktor Mreže kosovskih žena Igbale Rogova, predstavnici civilnog društva i politike itd.

"Nasilje je stalna pretnja u našoj realnosti. Pored borbe protiv nasilja, borba treba da se odrazi i na ekonomski razvoj kosovskih žena. Mnoge su žene izgubile posao zbog kovid -19, mnogim ženama je zatvoreno poslovanje i finansijski su preopterećene. Zabrinuti smo i zbog nedostatka zastupljenosti žena u pregovorima i izgradnji mira", rekla je Demoli, koja je govor završila sa tri reči "mobilizacija, odgovornost i jednakost".

Gusia je izjavila da ne može doći do preokreta kulturnih normi bez postavljanja devojaka i žena u središte razvoja.

Hernmark Ahlini naglasila je, da joj je današnje uečšće na sastanku veoma važno.

"Žene su ljudi. Ne samo sistematskim radom, već ako ne podržavate žene, propašćete kao društvo. Osnaživanje društva je vrlo važan element. Postoje trenuci kada se žrtva stidi, a ne počinilac. Ekonomsko osnaživanje znači autonomiju i priliku da se oslobodite ropstva ako vas ne tretiraju kao čoveka", naglasila je švedska ambasadorka

Iz UNDP je poručeno da bi uključivanjem žena u ekonomiju Kosova moglo imati godišnji budžet od tri milijarde evra.

Poslanica u Skupštini Kosova Teuta Hadžiu, naglasila je rodnu ravnopravnost polazeći od svake porodice.

Najavila je da će poslanici preduzeti inicijativu za povraćaj sredstava ženama na Kosovu, koja će povući iz Zavoda za penzijsku štednju.

"Ovo neće biti za žene u politici, već za zastupnice, ali ćemo biti racionalni da vidimo koje ćemo žene podržati. U parlamentarnoj komisiji za ravnopravnost sve smo žene. Iza uspešnog muškarca stoji žena, ali mora postojati i druga strana - iza uspešne žene stoji muškarac", rekla je Hadžiu.

Istakla je da bi ekonomsko osnaživanje žena uticalo na prevenciju svakodnevnih izvještaja o slučajevima nasilja u porodici.

"Nažalost, prijavljuju se samo slučajevi fizičkog nasilja, ali nemamo informacija o slučajevima psihološkog i ekonomskog nasilja", dodala je Hadžiu.

Iz Kabineta premijera Ardita Duši rekla je da sun a Kosovu ljudska prava i ravnopravnost polova u skladu sa međunarodnim standardima.

"Nedavno smo prihvatili i Istanbulsku konvenciju. Da bismo dalje napredovali u pravnom smislu, preduzimamo konkretne korake za Plan ravnopravnosti polova 2020.-2023. Ovaj program treba da posluži kao referentna platforma za raspodelu sredstava za rodnu ravnopravnost u kreiranju politika.