Kfor: Vojska Srbije nije narušila bezbednost civila u kopnenoj zoni

Kfor kontrliše administativnu liniju
Izvor: Facebook

Kfor je u saopštenju demantovao vest koju su objavili pojedini kosovski mediji, da su pripadnici Vojske Srbije uperili oružje u civile na teritoriji Kosova, ističući da je reč o zajedničkoj patroli Kfora i Vojske Srbije na administrativnoj liniji.

“Ove informacije nisu tačne i ne odražavaju šta se zapravo dogodilo”, navodi se u saopštenju Kfora.

Pojašnjava se da se, danas oko 14.45, letonska jedinica u sastavu Kfora, spremala da započne sinhronizovanu patrolu sa pripadnicima Vojske Srbije duž obe strane administrativne linije.

"U vreme snimanja dotične fotografije, letonsko osoblјe je koordiniralo sa svojim srpskim kolegama, koji su se nalazili na njihovoj strani administrativne granične linije. Važno je napomenuti da je letonski odred bio pozicioniran dalјe iza svog komandanta, koji je bio uklјučen u koordinaciju aktivnosti sa Vojskom Srbije. Slika je mogla biti isečena kako bi se isklјučili delovi koji prikazuju letonskog komandanta kako razgovara sa komandantom SAF. Sinhronizovana patrola je sprovedena na profesionalan način i uz puno poštovanje dobro utvrđenih procedura”, navodi se u saopštenju Kfor.

Ističe se i da će Kfor nastaviti da sprovodi svoj mandat UN-a, obezbeđujući bezbednost i bezbedno okruženje za sve zajednice koje žive na Kosovu, u svakom trenutku i nepristrasno.

Kosovski mediji su ranije danas preneli da su srpske snage "primećene u pograničnom području", u selu Bervenik, kod Podujeva, odnosno da je "jedan građanin video da srpske snage ulaze na teritoriju Kosova".

Zatim se oglasila Kosovska policija, čiji je portparol Baki Keljani rekao da se radi o zajedničkim patrolama koje Kfor sprovodi sa delom bezbednosnih organa Srbije, kao što vrši patrole sa relevantnim jedinicama Kosovske policije.

"Povodom informacija objavljenih u pojedinim medijima/portalima, gde je rečeno da je građanin negde u pograničnom pojasu, u selu Bervenik u opštini Podujevo video kako srpske snage ulaze na teritoriju Kosova, Kosovska policija je odmah preduzela konkretne akcije. Na osnovu zvaničnih informacija, radi se o zajedničkim patrolama koje Kfor sa određenim kontigentima vrši sa ovlašćenjima srpske policije, kao što vrši i zajedničke patrole sa relevantnim jedinicama kosovske policije“, rekao je Kelani za Gazetu ekspres.

On je rekao i da Kosovska policija nastavlja patroliranje "radi očuvanja ustavnog poretka i obezbeđenja i sprečavanja prekograničnog kriminala".