Koha: Političke krize, kriminal i korupcija razlozi zašto nema napretka Kosova ka EU

Evropska komisija
Izvor: Tanjug

Uzastopne političke krize, visok nivo organizovanog kriminala i korupcije, politički uticaj u pravosuđu, nedostatak reforme javne uprave, ključni su problemi u kojima nije postignut napredak, navedeno je u Izveštaju Evropske komisije o Kosovu, piše Koha.

Prema navodima lista, čija je tama broja ocena Evropske komisije o Kosovu, navodi se da je u Izveštaju EK ocena da "nema napretka“ izrečena na 34 mesta, dok se "ograničen napredak“ pominje u 31 oblasti, što ukazuje da je Kosovo u mnogim aspektima zapravo u ranoj fazi napretka.

U poređenju sa prethodnim godinama, Kosovo je u lošijoj poziciji kada je u pitanju procena kriterijuma koji proizilaze iz ugovornog odnosa sa Evropskom unijom.

Kako navodi list, u 2018. godini EU je za Kosovo 22 puta procenila da nema napretka u određenim oblastima, dok je 2019. godine to učinila 26 puta.

Kosovo je takođe optuženo za blokiranje dijaloga skoro dve godine i odlaganje konačnog sporazuma zbog taksi na robu poreklom iz Srbije.

Objavljivanje državnog izveštaja, Paketa proširenja za Zapadni Balkan i Investicionog i ekonomskog plana za region, čini Kosovo jedinom zemljom na Balkanu bez kompletne institucionalne strukture za evropske integracije.

EK je u izveštaj uključila duži vremenski period, jer je trebalo da bude objavljen još početkom godine, ali je odložen, između ostalog i zbog pandemije.

Ovaj vremenski period obeležili su prevremeni izbori na Kosovu i promena dve vlade.

Zbog nestabilnog političkog konteksta, ali i usredsređenosti na upravljanje pandemijom, prema EK, generalno je postignut ograničen napredak u ispunjavanju reformi EU.