Kosovo i EU se dogovorili o 15 političkih prioriteta za sprovođenje SSP-a

Priština
Izvor: RSE

Na dan kada je Vlada Kosova rasformirala Radnu grupu za borbu protiv korupcije, usvojila je još jedan dokument koji se suprotstavlja ovoj odluci, piše danas Koha. Vlada je glasala je za novu evropsku reformsku agendu, čiji je glavni prioritet borba protiv korupcije na visokom nivou.

Vlada i Evropska komisija pregovarali su o prioritetima ERA 2 (Evropske reformske agende), a okončani su ovog meseca od strane premijera Kosova i komesara Evropske unije za politiku susedstva i proširenje.

Koha je obezbedila dokument koji je u ponedeljak usvojila Vlada Kosova, a koji je borbu protiv korupcije stavio na vrh svojih prioriteta.

“Intenziviranje rada u slučajevima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, stvarajući tako snažne sveukupne performanse u proaktivnoj istrazi, gonjenju, pravosnažnim kaznama i konačnom oduzimanju imovine stečene krivičnim delima, obraćajući pažnju posebno na slučajeve koji su nasleđivani i preuzeti od Euleksa”, navodi se u dokumentu.

Dokument sadrži 15 prioriteta politike za sprovođenje ključnih reformi koje zahteva SSP.  

ERA 2 takođe se obavezala da će intenzivirati borbu protiv organizovanog kriminala, kroz povećanu bilateralnu saradnju sa državama članicama EU, uključujući upotrebu zajedničkih istražnih timova u borbi protiv pranja novca.

Zamenik premijera, Driton Seljmanaj, ukazao je da bi nakon odobravanja ERA 2 trebalo da sledi priprema akcionog plana, čija bi primena trebalo da započne sledeće godine.

“Izrada akcionog plana za sprovođenje ovih prioriteta biće izazov sam po sebi, stoga je potrebna posebna pažnja svih institucija i pomni nadzor svih odgovornih ministara”, rekao je Seljmanaj.

U cilju davanja prioriteta reformama koje se očekuju kao deo primene SSP-a, Kosovo i EU su 2016. godine uspostavili proces ERA, koji je od tada postao glavno oruđe za vođenje lokalnih institucija u vezi sa sa reformama koje zahteva EU.

ERA 1 je praćen sa niskim nivoom primene preuzetih obaveza.