Kosovo planira slanje pripadnika KBS na Foklandska ostrva

KBS
Izvor: Facebook

Vlada Kosova je zatražila od Skupštine da usvoji odluku o slanju sedam pripadnika Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) na Foklandska ostrva, prenosi Gazeta ekspres.

Kako je istaknuto na današnjoj 110. elektronskoj sednici, ta misija će trajati do tri godine, sa mogućnošću produžetka roka.

KBS će u misiji biti pod komandom Oružanih snaga države domaćina i finansijski će biti pokriveni iz budžeta Kosova.

„Skupštini Kosova je predloženo usvajanje Odluke o upućivanju Kontingenta Bezbednosnih snaga Kosova u inostranstvo, odnosno upućivanje u operaciju podrške miru, shodno Sporazumu u vezi sa prilogom Osoblje bezbednosnih snaga Kosova u četi pešadijske vojske na Foklandskim ostrvima. Misija KBS će podržavati mir na Foklandskim ostrvima i tokom ove misije će biti predmet sporazuma potpisanog sa Ujedinjenim Kraljevstvom. U ovu misiju biće poslato sedam pripadnika KBS i ona može trajati do tri godine sa mogućnošću produženja. KBS u ovoj misiji biće pod komandom Oružanih snaga zemlje domaćina i biće finansijski pokriveni iz budžeta Kosova“, rečeno je na sednici Vlade Kosova.