Kosovska policija: Spremni smo da od 1. avgusta uvedemo reciprocitet o ličnim kartama

Merdare, prelaz
Izvor: Kosovo Online

Kosovska policija saopštila je da je izvršila sve pripreme za sprovođenje reciprociteta sa Srbijom po pitanju ličnih dokumenata, o čemu je Vlada Kosova donela odluku krajem juna.

Prema Uputstvu za prelazak administrativnih prelaza sa ličnim dokumentima koje izdaju vlasti Srbije, sva ona lica koja imaju lična dokumenta izdata od strane srpskih vlasti, prilikom ulaska na teritoriju Kosova dobiće potvrdu koja zamenjuje ta dokumenta. Ovo će se primenjivati od 1. avgusta.

"Kosovska policija je na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo, koja se odnosi na prelazak državne granice sa ličnim dokumentom izdatim od strane vlasti Srbije, izvršila sve potrebne policijske pripreme za sprovođenje ove odluke", saopštili su iz KP.

Kako se navodi, odlukom je predviđeno,da od 1. avgusta 2022. godine, svakom licu koje se pojavi da pređe administativni prelaz sa ličnim dokumentom izdatim od strane vlasti Srbije, na prelazima biće obezbeđen ulazno-izlazni dokument koji se privremeno zamenjuje upotrebu takvog dokumenta i važiće 90 dana.

"Dokument za ulazak/izlazak stvoriće osnovu za promet na teritoriji Republike Kosovo i za korišćenje u državnim institucijama“, navodi se u saopštenju.

Prema rečima policije, svi građani Kosova koji ulaze na teritoriju Srbije upoznati su sa ovom procedurom na prelazima  dobijaju sertifikat koji zamenjuje njihova lična dokumenta.