Kosovska vlada: Dodatne mere reciprociteta zbog trgovinskog deficita sa Srbijom

Takse
Izvor: Večernje novosti

Kosovsko Ministarstvo ekonomije objavilo je na svojoj Fejsbuk stranici odluku vlade o uvođenju dodatnih mera reciprociteta kada je u pitanju roba iz Srbije, čime je potvrdilo informaciju portala Kosovo Onlajn o novom ograničavanju trgovinske razmene na koje se odlučila Priština.

Kako je navedeno, prema mišljenju vlade, barijere koje primenjuje Srbija štete izvoznicima i uvoznicima i proizvode trgovinski deficit na strani Kosova, zbog čega je odlučeno da se prošire mere reciprociteta u odnosima sa Srbijom.

Prema novoj odluci, u trgovinskim odnosima sa Srbijom zabranjuje se korišćenje dokumenata za poljoprivredne i industrijske proizvode koji koriste imena zemalja ili sadrže druge elementa koji su u suprotnosti sa Ustavom Kosova i kosovskim zakonodavstvu. Zabranjuje se korišćenje dokumenata "koji sadrže elemente koji negiraju nezavisnost ili suverenitet Kosova ili tretiraju Kosovo kao neravnopravno“, navedeno je u odluci koju je objavilo ministarstvo.

Navedeno je, da Agencija za hranu i veterinu korisiti pečat "Republika Kosovo“ u veterinarskim sertifikatima.

U odluci je navedeno, da je uvoznicima iz Srbije potrebno dati dozvolu za svako vozilo koje ulazi na Kosovo. Zahtev za dozvolu podnosi se kancelariji Udruženja Kosova u Srbiji, pismom ili elektronskim putem.

Navedeno je i da komercijalna društva osnovana po pravilima koja važe u Srbiji ne mogu biti priznata kao pravna lica na Kosovu, a odluka se poziva na kosovski Zakon o trgovinskim društvima.

Ovu odluku potrebno je da sprovedu Ministarstvo finansija i transfera, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, Ministarstvo privrede,  Agencija za hranu i veterinu, Carina, Policija, Tržišni inspektorat, Agencija za poslovnu registraciju,.

U obrazloženju se podseća da je Vlada Kosova 31. marta ove godine donela odluku o postepenom sprovođenju reciprociteta kao principa u odnosima sa Srbijom.

Navodi se, da  je međusobni reciprocitet institud odnosa suverenih država poznat u opštim principima međunarodnog prava i opštem sporazumu o tarifama u trgovini iz 1947. godine, koji je promenjen 1994. godine.

U obrazloženju se kaže, da ova odluka ima za cilj da spreči trgovinske barijere koje su vlasti u Srbiji uvele protiv Kosova, a koje uključuju barijere u tranzitu, tehničke barijere i političke barijere.

"Međuinstitucionalna grupa pratila je sprovođenje mera i identifikovala kontinuirane i nove barijere u trgovinskim odnosima sa Srbijom, pa je podnela izveštaj 28. maja u kojem je preporučila vladi ove mere“, navedeno je u obrazloženju i ukazano da meru o potrebnim dozvolama primenjuje i Srbija prema Kosovu.

 

31. Maj 2020.
Kosovo = Srbija
Romano cavro
31. Maj 2020.
KOSOVO JE REPUBLIKA I .
Aleks
01. Jun 2020.

👍👌🇷🇸