Kosovsko ministarstvo pravde usvojilo Zakon o specijalnom tužilaštvu

Specijalno tužilaštvo Kosova
Izvor: Koha ditore

Kosovsko ministarstvo pravde saopštilo je da je usvojen Zakon o specijalnom tužilaštvu, prenosi Gazeta ekspres.

U saopštenju se navodi da će Specijalno tužilaštvo imati isključivu nadležnost za istragu korupcije na visokom nivou. Takođe, jasnije je definisana nadležnosti za istragu krivičnih dela.

„Uspostavljanje i operacionalizacija specijalne istražne jedinice za procesuiranje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala, omogućavanje stvaranja zajedničkih istražnih timova u okviru Specijalnog tužilaštva sastavljenih od stručnjaka iz drugih državnih institucija (Policija, Carina, PAK i drugi), nadležnost Specijalnog tužilaštva da se bavi krivičnim delima pranja novca, a da ne mora biti u vezi sa krivičnim delom, omogućavajući tako praćenje putem novca stečenog krivičnim delima...“,  neke su od novina ovog zakona.