Kovačević: Zapad želi da problem izbeglica prebaci u zemlje Zapadnog Balkana i severa Afrike

Nikola Kovačević
Izvor: Kosovo Online

Advokat Nikola Kovačević smatra da migranti koji će biti smešteni u kampovima u Albaniji ne predstavljaju bezbednosni rizik za tu zemlju i njeno stanovništvo, ali očekuje da će zapadne zemlje sve više raditi na tome da se problem izbeglica prebaci u zemlje zapadnog Balkana i severa Afrike.

Italija i Albanija, podsetimo, potpisale su ugovor o izgradnji dva centra na albanskoj teritoriji za prihvatanje imigranata, pod italijanskom jurisdikcijom. Ovom dogovoru protivi se opozicija u obe zemlje.

"Nema nikakve pretnje bezbednosti po Albaniju i albansko stanovništvo i to je potpuna besmislica i to nije naseljavanje. To je potpuna zamena teza, ali i zatvaranje ljudi protivno njihovoj volji tamo gde oni ne žele da budu. I taj sporazum predviđa da će se brodovi koji prevoze izbeglice sa italijanske obale preusmeravati ka albanskoj gde će migrante onda lišavati slobode", kaže Kovačević. 

Dodaje da albansko stanovništvo i opozicija treba da se pobune, ali ne zbog bezbednosnog rizika koje kampovi donose. 

"Slažem se s tim da i albanska opozicija i albansko stanovništvo treba da se pobune protiv toga, ali ne zato što se na njihovu teritoriju dovode ljudi koji predstavljaju neki bezbednosni rizik, već što se ti ljudi arbitrarno i protivno međunarodnom pravu zatvaraju, što su i poručili iz Saveta Evrope. To su različite kategorije ljudi u pokretu, tu može da bude i izbeglica i ekonomskih miogranata i tražilaca azila. Nije isključeno da u svakom talasu postoje bezbednosno interesantne osobe, ali problem je što to nije odgovornost Albanije. Generalno i Italija, i kako slušamo Šolca i Nemačka, a ja se bojim i mnoge druge evropske zemlje koje su tako nešto pominjale, previše imaju težnju da problem tretmana izbeglica, tražilaca azila i migranata prebace na zemlje poput Albanije", kaže naš sagovornik. 

Dodaje da se verovatno govori i o njihovom lociranju na prostorima zapadnog Balkana i severne Afrike. 

"Ubeđen sam da se iza zatvorenih vrata priča i o Srbiji, Bosni i Hercegovini, o severu Afrike. Jučerašnja presuda Vrhovnog suda Engleske je pokazala da praksa koju su Britanci hteli da sprovedu u odnosu na Ruandu nije pravno održiva. Iskreno se nadam da, ako se sa ovim planom o kome smo govorili krene u realizaciju, de će neki pravnici uspeti da ga ospore i izbore se za nešto što je zakonito, legitimno i što je saglasno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima", istakao je Kovačević.