Krasnići objavio uputstvo za izbore na severu: Do smene gradonačelnika najbrže za tri meseca

Eljbert Krasnići
Izvor: Kosovapress

Ministarstvo administracije lokalne samouprave završilo je izradu administrativnog uputstva za peticiju za smenu predsednika četiri opštine na severu, saopštio je ministar Eljbert Krasnići. Prema uputstvu koje je objavio Krasnići, čitava procedura mogla bi da se razvuče i na duže od tri meseca.

Najpre najmanje troje građana sa pravom glasa u određenoj opštini treba da pokrenu inicijativu za peticiju za smenu gradonačelnika te opštine. Pre početka prikupljanja potpisa, oni o inicijativi treba da obaveste predsednika skupštine opštine, koji o tome obaveštava resorno ministarstvo i Centralnu izbornu komisiju. 

Predsednik skupštine opštine ima rok od pet dana da razmotri zahtev o peticiji i registruje inicijatorsku grupu kao ovlašćeno lice. Ako to ne učini u ovom roku, inicijatorska grupa za peticiju može da se obrati CIK i da traži registraciju.

Najkasnije pet dana od registracije, predsednik skupštine opštine mora da zatraži od CIK ažurirani spisak birača i da dostavi inicijativnoj grupi za peticiju potrebnu dokumentaciju.

Grupa za peticiju ima rok od 30 dana od prijema dokumentacije da prikupi potreban broj potpisa. Ovaj rok se može pomeriti za dodatnih 15 dana.

Prikupljeni potpisi se dostavljaju predsedniku skupštine opštine i CIK, koji verifikuje listu potpisa. Ukoliko je peticiju podržalo najmanje 20 odsto birača, CIK organizuje glasanje za smenu gradonačelnika, po proceduri u skladu sa zakonima o opštim i lokalnim izborima. Glasanje za razrešenje gradonačelnika u tom slučaju organizuje se najkasnije u roku od 45 dana. 

Da bi bili smenjeni, za to mora da glasa 50 plus jedan odsto upisanih birača u opštini.

Ako potreban broj birača ne podrži razrešenje, nova inicijativa za smenu gradonačelnika ne može da se pokrene pre isteka roka od 12 meseci.

Kako je naveo Krasnići na Fejsbuku, svrha uputstva je da se utvrdi postupak pokretanja, organizovanja i podnošenja građanske inicijative za razrešenje predsednika opštine, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

"Domaće i međunarodne institucije bile su deo diskusija, radnih i stručnih konsultacija, kao i radne grupe. U vezi sa tim pitanjem, s obzirom da je prvi put da se njime bavi normativna regulativa, bilo je dosta komentara i sugestija. Svi oni su adresirani i najsadržajniji deo je adresiran", naveo je Krasnići.

Dodaje da uputstvo daje mogućnost praktične realizacije zakonom zajemčenog prava lokalnoj samoupravi.

Tim pravom, kako navodi, obezbeđuje se ostvarivanje volje građana u odnosu na načelnika opštine, kojeg sami građani neposredno biraju.