Krieziu: Političke institucije da ne vrše pritisak na Ustavni sud, već samo da sprovode njegove odluke

Kadri Krieziu, bivši sudija Ustavnog suda Kosova
Izvor: Gazeta Express

Evropska unija i Nemačka zatražile su od Vlade Kosova da se ne meša u pravosuđe i da ne vrši pritisak na pravosudne institucije, posebno ističući da Ustavni sud mora biti nezavisan i oslobođen političkog uticaja i pritisaka, a bivši sudija Ustavnog suda Kosova Kadri Krieziu, takođe, ukazuje da pritisak na pravosuđe dovodi do toga da sudije gube volju, prenosi Koha.

Krieziu kaže da državne institucije ne bi trebalo da vrše pritisak na Ustavni sud, već samo da sprovode njegove odluke.

"U demokratskim državama svi treba da drže ruke dalje od pravosuđa. Ovaj pritisak je nastao zbog autoriteta države koja utiče ili se ponaša kako ne bi trebalo prema Ustavnom sudu. Zbog pritisaka se gubi volja za rad u nezavisnoj instituciji. Nemaju pravo, ne treba da deluju već samo da sprovode odluke Ustava", rekao je Krieziu.

Krieziu je dodao da su za vreme aktuelne vlade izjave protiv pravosudnog sistema bile "malo većeg obima".

Kako kaže, na Kosovu pravna pitanja su vezana za politička, ali postoje izuzeci u pravosuđu.

"Pravna pitanja na Kosovu su povezana sa političkim pitanjima. U fazi saradnje sa Srbijom, mi smo u fazi stvaranja mira. U ovom kontekstu u pravosuđu skoro svako pravilo ima izuzetke, treba biti oprezan. Nije da nemamo pravo, ali pravo ne zavisi samo od onoga ko traži pravo. SAD i EU su zainteresovane da Kosovo bude integrisano u sve međunarodne mehanizme", navodi.

Kada je reč o povezanosti sprovođenja odluke Ustavnog suda za manastir Dečane i članstva Kosova u Savetu Evrope, Krieziu je istakao da je Kosovo otežalo ovaj put ne poštujući odluke suda.

"Nije nemoguće, ali je otežano. To je prepreka, jer Kosovo ima dužnost da ispuni zadatke koje je dala međunarodna zajednica", zaključio je Krieziu.