Krieziu: Politički i strateški koncept Srbije nepriznavanje Kosova

Kadri Krieziu
Izvor: Kosovo Online

Bivši sudija Ustavnog suda Kadri Krieziu ocenio je da su politički i strateški koncept Srbije da ne prizna nezavisnost Kosova, a ako bi se na to i odlučila prethodno bi morala da promeni svoj Ustav, prenosi Kljan Kosova.

“U prvom redu treba da postoji mir između dve države. Priznanje je onda formalni akt u kome Srbija onda ima neke probleme političke i pravne prirode jer je Kosovo uvršteno u preambulu Ustava Srbije, a i u normativnim odredbama kao autonomna pokrajina Srbije zajedno sa Vojvodinom”, rekao je Krieziu.

Zato je, prema njegovim rečima potrebno da se promeni Ustav.

„Za obostrano priznanje to znači da prvo moraju da uklone ove odredbe iz dela preambule, a zatim da priznaju Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu”, objasnio je on.

Kreiziu je dodao da sumnja da će se to dogoditi “zbog političkog i strateškog” koncepta Srbije.

„Uprkos tome, njihov politički i strateški koncept je da su više puta izjavili da ne priznaju Kosovo, bez obzira šta se dešava u našoj zemlji. Ali, problem je što imaju obavezu da ne ometaju Kosovo u evropskim integracijama i međunarodnim mehanizmima, kao što su Nato i Savet Evrope, a zatim i u UN“, naveo je Krieziu.