Krieziu: ZSO neće imati državne nadležnosti kao Republika Srpska

Kadri Krieziu
Izvor: RTK

Bivši sudija Ustavnog suda Kadri Krieziu, u emisiji "Slika" na RTK rekao je da stvaranje Zajednice srpskih opština potiče iz Ahtisarijevog paketa, koji je Kosovu doneo nezavisnost.

„Stvaranje Zajednice je predstavljalo  svojevrsni kompromis u Ahtisarijevom paketu, predstavljalo je kompromis za nezavisnost. Ahtisarijev paket posvećuje veliku pažnju srpskoj manjini, jer Srbima nije bilo dobro, a onda  im je međunarodna zajednica dala više prava, ili kako je to inače poznato kao pozitivna diskriminacija", rekao je Krieziu.

Govoreći o problematičnim nadležnostima koje ZSO može imati, Krieziu je rekao da opštine koje će biti deo Zajednice nemaju zakonodavnu vlast, već samo izvršnu vlast u skladu sa zakonima o funkcionisanju administracije.

Što se tiče poređenja ZSO sa Republikom Srpskom, Krieziu je uveren da sličnost ne postoji.

„U poređenju sa Republikom Srpskom ima radikalnih razlika. Republika Srpska ima predsednika, premijera i sve mehanizme koje država ima, stoga ZSO nema nikakve veze sa ovim entitetom“, rekao je Krieziu.

Istakao je da ZSO nema nadležnosti države, kao i to da će biti osnovana po sporazumu iz 2013. godine, i kako je naveo “tiče se samo unapredjivanja nekih izvornih nadležnosti".

„Svi koji su potpisali sporazum iz 2013. godine za osnivanje Zajednice, uvereni su da to telo nije državno, već administrativno. Njeni akti su statut, regulativa, uputstva“, rekao je Krieziu.

Naglasio je “kao neko kompetentan” da će ZSO  biti formirana na osnovu Ustava  i zakona Kosova.

“Vlada Kosova utvrdiće statut, i vlada će izdati uredbu. Vlada Kosova ima odgovornost da uspostavi Zajednicu kroz statut“, rekao je Krieziu.