Kurti iz Prizrena: Očuvaću filozofiju Prizrenske lige

Aljbin Kurti u Tirani
Izvor: Kosovo Online

Premijer Aljbin Kurti izjavio je, povodom 145. godišnjice osnivanja Prizrenske albanske lige, da će očuvati njene tekovine, prenosi Reporteri.

Kurti je naveo da sadašnji lideri Albanaca treba da prate filozofiju Prizrenske lige.

"Sa okolnim susedima i Otomanskim carstvom na čelu, politički lideri su tada štitili teritorije, kao što moramo da radimo danas. Lojalni Ligi, možemo napredovati na našem putu ka političkom jačanju naših država, zajedno sa našim američkim i evropskim saveznicima. Da očuvam institucionalnu povezanost, i ja sam ovde da očuvam filozofiju Lige“, ​​rekao je premijer Kurti.

Prizrenska liga skraćeni naziv vojno-političkog udruženja pod nazivom Liga (savez) za odbranu prava Albanskog naroda. Ovo udruženje je u Prizrenu formirala grupa Albanaca, 10. juna 1878, nakon završetka rata između Rusije, Srbije i Crne Gore protiv Osmanskog carstva 1878. godine.

O razlozima osnivanja i karakteru Prizrenske lige postoje veoma protivrečna mišljenja.

Albanska istoriografija smatra Prizrensku ligu izrazom opštealbanskog nacionalnog pokreta. S druge strane, mnogi smatraju da je Prizrenska liga jedan oblik manipulacije albanskim narodom u vođenju balkanske politike, jer je uglavnom bila instrument osmanske politike i politike evropskih sila.

Pripadnike ove grupe Albanaca, odabrane zbog svoje naglašene lojalnosti Osmanskom carstvu, su vlasti Osmanskog carstva naoružale i platile im putne troškove povodom okupljanja u Prizrenu.

Prizrenska liga je bila u suštini zasnovana na ideji velike Albanije, zanemarujući prava Srba, Slovena i Grka. Agresivni protivsrpski program Prizrenske lige trajno je opteretio odnose između Srba i Albanaca.