Kurti: Skenderbeg i posle skoro šest vekova nastavlja da inspiriše

Aljbin Kurti
Izvor: Ekonomia Online

Premijer Kosova Aljbin Kurti podsetio je danas na svom nalogu na Fejsbuku na 555. godišnjicu smrti Đurađa Kastriota Skenderbega.

Kurti je u svojoj objavi naveo da Skenderbeg gotovo šest vekova "nastavlja da inspiriše svojim životom".

„Pre 555 godina umro je Đurađ Kastriot Skenderbeg, veliki strateg koji je četvrt veka vodio otpor otomanskoj okupaciji  od 1443. do svoje smrti 1468. Nemački istoričar Jakob Filip Falmerjer je, oslanjajući se na tekst vizantijskog hroničara Georgija Sfrancesa, precizirao datum Skenderbegova smrt, navodeći 17. januar 1468. godine“, napisao je Kurti.

Istakao je da je Skenderbeg bio genijalni vojni strateg, koji je sa brojčano ograničenim vojnim trupama, uspeo da se odupre velikim armijama najmoćnije političke sile tog vremena, Otomanskog carstva.

Naveo je da je Skenderbeg bio i političar koji je uspeo da ujedini u Lješu (1444.) u politički i vojni savez većinu arberskog plemstva, nakon što je palo pod vazalstvo Osmanlija.

Đurađ Kastriot, poznat u istoriji kao Skenderbeg, bio je jedna od najinteresantnijih ličnosti balkanske i evropske istorije druge polovine 15. veka, hrabar borac protiv osmanskih osvajača.

Mnogo se priča o etničkoj pripadnosti Kastriota. Albanski hroničar Đon Muzaka, pripadnik jedne od najmoćnijih arbanaških kuća u srednjem veku, piše 1510. godine da je Đurađ Kastriot bio "srpske prirode". Neki zapadni istoričari pre dva veka su spekulisali o njihovom poreklu iz zetskog bratstva Branilovića, a nemački istoričar Franc Babinger o srpskom kefaliji Branilu kao Đurađevom pradedi.

O njegovom srpskom poreklu svedoče i dve povelje koje je izdao jedan od darodavaca Hilandara Ivan Kastriot, otac Skenderbega.

Ivan je imao četvoricu sinova - Stanišu, Repoša, Konstantina i Đurađa. Jedan od sinova, Repoš, sahranjen je na Hilandaru. Na njegovom grobu je ispisano „Repoš Duka Ilirski”.

Đurađ Kastriot - kako je sam sebe ćirilicom nazvao u jednom pismu 1450. godine, došao je na svet 6. maja 1405. godine, najverovatnije u selu Šine kod Debra. Postoji malo podataka vezanih za rani period Kastriota, ali je sigurno da je ili Đurađev deda Pavle (albanski Pal) ili Pavlov otac, sredinom XIV veka dobio od nekog srpskog vladara zemlju na upravu.