Maljići: Kosovo mora da održi broj zemalja koje su ga priznale

Škeljzen Maljići
Izvor: Kosovo Online

Politički analitičar Škeljzen Maljići kaže da usled trenutne situacije između Ukrajine i Rusije može da se desi da neka zemlja odluči da prizna kosovsku nezavisnost, ali i da je vrlo teško u tom pravcu uticati na zemlje koje imaju antiamerički stav.

"Možda će u novim okolnostima nekoliko država razmišljati o tome da priznaju Kosovo. Međutim, ta priča je završena jer je svet podeljen po pitanju Kosova, na one na koje su mogle da utiči Amerika i Britanija i one su uglavnom priznale Kosovo, osim još nekih država koje se kolebaju. Jako su važne države kao što je Vatikan, Grčka i zemlje EU koje nisu priznale Kosovo, a članice su NATO. Trenutna situacija sa Rusijom pomoći će da se neke od tih zemalja odluče da priznaju Kosovo, vredi da se na tome poradi. Ali, u suštini sve zemlje koje imaju antiameričku politiku vrlo će teško pristati na priznanje", kazao je Maljići.

Maljići napominje da Kosovo mora da radi da održi broj zemalja koje su priznale nezavisnost.

"Kosovo mora da radi na tome da održi broj koji je negde oko 110 zemalja koje su priznale nezavisnost, da bi se nastavio proces. Ali glavni proces je upravo taj da se završi dijalog, ako se postigne konačni sporazum ili uzajamno priznanje onda otpada priča o broju priznanja. I druge zemlje na Balkana nemaju toliko priznanja koliko ima Kosova, ali nema ni zemalja koje ih osporavaju”, dodao je Maljići.

Na pitanje o mogućnosti da Srbija nastavi sa aktivnostima na novim povlačenjima priznanja, Maljići kaže da je nezavisnost Kosova fakticitet.

"Ono postoji i bez priznanja Srbije i ako dijalog ne uspe”, smatra Maljići, i dodaje da se Kosovo priprema da bude deo NATO.