Mehaj: Zakon o vojnoj policiji u KBS važan zbog održavanja vojnog reda

Mehaj u SAD
Izvor: facebook

Kosovski ministar odbrane Armend Mehaj pozdravio je stupanje na snagu Zakona o vojnoj policiji u KBS koji definiše misiju, organizaciju, ovlašćenja i dužnosti.

"Po prvi put je izrađen i stupio je na snagu Zakon o vojnoj policiji u KBS, koji definiše misiju, organizaciju, ovlašćenja i dužnosti ove komponente kao specijalizovane strukture naše vojske", napisao je Mehaj na Fejsbuku.

Dodao je da je usvajanje ovog zakona veoma važno za održavanje vojnog reda i garantovanje sprovođenja zakona u KBS, zaštitu života vojnika, kao i resursa i imovine Ministarstva odbrane i KBS.

"Uzimajući u obzir činjenicu da je cilj Kosova članstvo u NATO, zakonsko regulisanje misije i statusa Vojne policije je još jedan korak ka realizaciji ovog strateškog cilja", rekao je Mehaj.