Ministarstvo spoljnih poslova Argentine protivi se slanju KBS na Folklandska ostrva

MSP Argentine
Izvor: Printscreen

Ministarstvo spoljnih poslova Argentine, saopštilo je, povodom medijskih napisa o odluci kosovske skupštine da pošalje do sedam pripadnika KBS na Folklandska ostrva, da će se tome suprotstaviti.

Mediji su preneli da će pripadnici KBS "u operaciji podrške miru u skladu sa potpisanim sporazumom sa Velikom Britanojom o uključivanju u britansku pešadijsku vojsku" otputovati na Folklandska (Malvanska) ostrva oko kojih se Argentina spori sa Velikom Britanijom.

Ministarstvo navodi da poštuje sve Rezolucije Ujedinjenih nacija i podseća da Argentina ne priznaje jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, do kojeg je došlo 17. februara 2008. godine, pošto podržava punovažnost Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

"Navedena Rezolucija sadrži elemente kojih se Argentina neograničeno pridržava, posebno princip teritorijalnog integriteta i rešavanje sporova putem pregovaranja i obostrano prihvaćenog sporazuma uključenih strana; principe koji su relevantni za pitanje Malvinskih ostrva", piše se u saopštenju.

Ministarstvo ističe da argentinska vlada snažno odbacuje nameru da Kosovo pošalje nove vojne trupe na Folklandska ostrva i naglašava se da je to argentinska teritorija koju je Velika Britanija nezakonito okupirala.

"To predstavlja neopravdanu demonstraciju sile i namerno odstupanje od poziva brojnih međunarodnih rezolucija Generalne skupštine Ujedinjene nacije i drugih međunarodnih foruma koji pozivaju i Argentinu i Ujedinjeno Kraljevstvo da nastave pregovore, kako bi se pronašlo mirno i definitivno rešenje za spor oko suvereniteta koji uključuje obe zemlje u pitanju Foklandskih ostrva", navodi se u saopštenju.

Istovremeno, Ministarstvo kategorički odbacuje navodni karakter "mirovne misije" za koju je pomenuta vojna aktivnost bila namenjena kao potpuno neopravdana.

"Konkretno, slanje KBS u južni Atlantik je posebno u suprotnosti sa rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 31/49 koja poziva obe strane da se uzdrže od jednostranog donošenja odluka koje podrazumevaju uvođenje promena u situaciji dok su ostrva u toku pregovaračkog procesa koji je preporučila ista Skupština. Ovo novo vojno prisustvo u Južnom Atlantiku takođe je u suprotnosti sa rezolucijom Generalne skupštine 41/11 (Zona mira i saradnje u Južnom Atlantiku) koja, između ostalih odredbi, poziva države svih drugih regiona, posebno države koje su vojno važne, da savesno poštuju južnoatlantski region kao zonu mira i saradnje, posebno smanjenjem i na kraju eliminacijom njihovog vojnog prisustva u ovom regionu", dodaje se u saopštenju.