Na inicijativu Pištaljke Ujedinjene nacije usvojile srpsku rezoluciju o zaštiti uzbunjivača

Zgrada UN u Njujorku
Izvor: Kosovo Online

Ujedinjene nacije usvojile su danas prvu rezoluciju o zaštiti uzbunjivača i prvu koju je Republika Srbija predložila u oblasti borbe protiv korupcije ikada. Usvajanje rezolucije inicirala je organizacija "Pištaljka", a usvojena je na konferenciji država ugovornica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u Atlanti, saopšteno je na portalu pistaljka.rs.

Rezolucijom se, kako navode, prvi put utvrđuju prava uzbunjivača na svetskom nivou, kao što je pravo da se ne utvrđuju motivi uzbunjivača da podnese prijavu, zatim pravo na odštetu zbog pretrpljene odmazde, kao i pravo da od stručnih advokata van državnog sektora dobiju pravnu pomoć.

Rezolucija je podneta na zvanični predlog Srbije i Palestine, a svojim kosponzorstvom podržali su je Evropska unija, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Norveška, Tajland, Meksiko, Maroko, Brazil, Honduras, Venecuela, Kostarika, Namibija, Peru, Kuvajt, Burkina Faso, Liban i Kolumbija.

Kako se navodi, u pisanju rezolucije, osim Pištaljke, učestvovali su američka nevladina organizacija Projekat za odgovornu vlast (GAP) i Koalicija UNKAK iz Beča. 

U ime Srbije, kao članovi delegacije, pregovore su vodili osnivači i urednici Pištaljke Dragana Matović i Vladimir Radomirović, zajedno sa pomoćnikom ministarke pravde Vladimirom Vinšom.

O Rezoluciji se pregovaralo tokom petodnevne konferencije 190 država potpisnica Konvencije UN protiv korupcije.

Pištaljka je pre jedanaest godina inicirala i donošenje srpskog Zakona o zaštiti uzbunjivača i učestvovala u njegovom pisanju, a već gotovo deceniju aktivno radi na njegovoj primeni. Taj Zakon, koji su svetski stručnjaci ocenili kao zlatni standard, bio je osnova za Direktivu EU o zaštiti uzbunjivača, a sada i za rezoluciju Ujedinjenih nacija.

Rad Pištaljke na rezoluciji doveo je do toga da po prvi put jedan srpski zakon i njegova primena postanu temelj za razvijanje regulative u svim zemljama sveta, suprotno od uobičajne prakse da se u domaćim zakonima prepisuju inostrana rešenja. 

Rezolucija UN, kao i srpski zakon, predviđa da uzbunjivači ne smeju da trpe odmazdu jer su ukazali na korupciju, da prilikom zaštite uzbunjivača nije dozvoljeno ulaziti u lične motive i razloge zbog kojih je izvršeno uzbunjivanje i da pravo na zaštitu imaju i članovi porodice uzbunjivača kao i sva lica povezana sa njima.

Rezolucijom je zaštita uzbunjivača koja postoji u Srbiji postavljena kao standard za postupanje svim zemaljama sveta.

Pištaljku su 2010. godine osnovali novinari-uzbunjivači sa ciljem istraživanja korupcije i pružanja pomoći i zaštite ljudima koji na nju ukazuju. Jedna je od dve organizacije u svetu koja uzbunjivačima pruža besplatnu pravnu pomoć, a do sada je pred sudom zastupala više od 130 uzbunjivača i dala više od 3.500 pravnih saveta.