Nagavci: Obrazovni sistem Kosova promoviše ljudska prava

Arberie Nagavci
Izvor: Reporteri

Ministarka obrazovanja Arberie Nagavci je, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, rekla da Kosovo ima obrazovni sistem koji promoviše ljudska prava. 

"Ljudska prava i obrazovanje su usko povezani. Stoga ćemo nastaviti da razvijamo politike obrazovanja u funkciji unapređenja univerzalnih prava. Zajedno možemo osigurati bolji život svima na Kosovu i širom sveta, vodeći računa da eliminišemo svaki oblik diskriminacije", navela je Nagavci na Fejsbuku.

Ona je rekla da je pravo na obrazovanje osnovno pravo svakog pojedinca, što se ogleda u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine. 

“Na osnovu toga, Kosovo nudi besplatno obrazovanje, čak odnedavno i na nivou visokog obrazovanja”, napisala je Nagavci. 

Prema njenim rečima, Kosovo ima obrazovni sistem koji promoviše ljudska prava kroz oblast nastavnog programa "Društvo i životna sredina", ali i kroz učenje međunastavnih sadržaja, kao što su građansko vaspitanje ili obrazovanje za mir.