Nagavci: Stanje na Univerzitetu loše, neophodne hitne promene

Arberie Nagavci
Izvor: Gazeta Express

Ministar prosvete Arberi Nagavci reagovala je povodom plagijata na Univerzitetu u Prištini i poručila da stanje na Univerzitetu nije dobro i da se to odrazilo na rangiranje na prestižnoj listi "Vebometriks" na kojoj ova ustanova zauzima 3.031 mesto.

"Sa zabrinutošću sam primila obaveštenja za proveru slučajeva plagijata od strane akademskog osoblja Univerziteta u Prištini", navela je ona na Fejsbuku.

Dodala je, iako se plagijat smatra najozbiljnijim oblikom kršenja akademske etike, svesna da je rešavanje prijava plagijata veoma izazovno.

Ona je pozdravila razmatranje slučajeva od strane univerzitetskog Etičkog saveta, ali je istakla da izrečene mere suspenzije od mentorstva diplomskih radova nisu adekvatne. Najavila da će se obratiti Savetu univerziteta sa zahtevom da se svi organi ozbiljno pozabave ovim i sličnim slučajevima.

"Novim nacrtom zakona o visokom obrazovanju koji će uskoro biti u javnoj raspravi, predvideli smo posebne mere za sprečavanje svih oblika narušavanja akademskog integriteta, kroz formiranje Etičkog odbora na centralnom nivou, kao i obaveza da sve visokoškolske ustanove imaju etičke savete", poručila je Nagavci.