Nove mere: Ugostiteljima omogućeno da rade do 22 sata, zabrana kretanja od 22.30 do 5 ujutru

Sednica Vlade Kosova
Izvor: Ekonomia onlajn

Predstavnici kosovske Vlade odlučuli su večeras da se ugostiteljima na Kosovu od sutra omogući da rade do 22 sata uveče, a kada je u pitanju dostava hrane, oni koji budu imali posebne dozvole moći će to da rade i nakon 22.30 časova, prenosi Ekonomija onlajn.

Na istoj sednici Vlade je donet zaključak da ostane na snazi zabrana kretanja u periodu od 22.30 do 05.00 časova ujutru.

„Ova zabrana kretanja se ne odnosi na hitne slučajeve, zatim za zdravstvene radnike, osoblje zaduženo za bezbednost građana i operatere koji izvode javne radove i usluge. Ograničenje kretanja ne važi ni za ekonomske operateri koji obezbeđuju funkcionisanje lanca snabdevanja (uključujući prevoz robe / usluga), ali pod uslovom da im je data posebna dozvola iz EDI sistema Poreske uprave Kosova“, navodi se u odluci kosovske Vlade.

Kada je reč o obrazovanju odlučeno je da „javne i privatne institucije svih nivoa obrazovanja nastavljaju predavanja u skladu sa relevantnim smernicama za obrazovni sektor“.

Takođe,  zabranjeno je svim privatnim i javnim institucijama svih nivoa obrazovanja da organizuju vannastavne aktivnosti, kao što su ekskurzije, grupne šetnje ili studentske zabave.

Strani državljani koji ulaze na Kosovo, uključujući one sa privremenom ili stalnom dozvolom boravka na Kosovu, koji dolazi iz visoko rizičnih zemalja prema službenom spisku ECDC-a, mora imati negativni RT-PCR test za COVID-19 napravljen u posljednja 72 sata, zasnovan na principu reciprociteta. Izuzetak je napravljen samo za strane državljane u tranzitu I strane diplomate I njihove porodice.

Sve trudnice moraju biti oslobođene obaveze prijavljivanja na posao, već da im se obezbedi mogućnost da rade od kuće.

Nošenje maske je obavezno u svim slučajevima osim ako se se građani voze sami ili sa članovima uže porodice, tokom trčanja I vožnje bicikla I u šetnji van stambenih područja.

 

Zabranjena su i okupljanja više od 30 ljudi, a zabranjeno je i dalje organizovanje venčanja.

 Sahrane su dozvoljene samo uz učešće uže porodice, ne više od 30 ljudi.

 

Javni prevoz sme saobraćati koristeći do 50 posto kapaciteta i prema odgovarajućim uputstvima.

 

Ustanove kulture smeju da koriste samo 30 odsto kapaciteta. Sportske aktivnosti su dozvoljene bez prisustva javnosti, koje se moraju izvoditi u skladu sa lokalnim i međunarodnim sportskim protokolima. Dozvoljeno je koristiti teretane, teretane i slično za pojedinačne rekreativne aktivnosti, a to znači da je dozvoljen boravak jedne osobe na 8m2.

 

Za sprovođenje mera nadležna je kosovska policija i inspekcijske službe.