OEBS: Opštinski mehanizmi za zaštitu zajednica pokazali napredak, praznine u zakononima

OEBS
Izvor: osce.org

Opštinski mehanizmi za zaštitu zajednica pokazali su postepeni napredak u dostizanju svog punog potencijala, uz postepeni napredak u ispunjavanju svojih osnovnih dužnosti, ali praznine u zakonodavnom i strateškom okviru i dalje postoje.

To je zaključak izveštaja Misije OEBS na Kosovu koji je danas predstavljen, a koji ocenjuje četiri ključna mehanizma koja su stvorena da promovišu i zaštite prava i interese zajednica na opštinskom nivou.

To se, pre svega, odnosi na odbore za zajednice, opštinske kancelarije za zajednice i povratak, zamenike predsednika opština za zajednice i zamenike predsedavajućih skupština opština za zajednice. U njemu se ocenjuje njihova usklađenost sa pravnim i strateškim okvirom, njihov sastav i učinak, navodi se u saopštenju za javnost.

"Zaštita zajedničkih vrednosti i interesa koje dele nevećinske zajednice na opštinskom nivou od presudnog je značaja u obezbeđivanju da pripadnici tih zajednica mogu značajno da doprinesu društvu u celini. Opštine su osnovni čvorovi vlasti i od ključnog su značaja u promociji i zaštiti prava i interesa zajednica, i putem ovih mehanizama, zbog čega verujemo da je jača saradnja između vladinih i opštinskih institucija presudna za uspostavljanje i rad ovih mehanizama", rekla je Nadica Pavlovska, šef Odseka za zajednice Misije OEBS-a na Kosovu.

U izveštaju se preporučuje da institucije centralnog i opštinskog nivoa ojačaju mandate opštinskih mehanizama za zaštitu zajednica inkorporacijom njihovih dužnosti i odgovornosti iz strateških dokumenata u podzakonska akte, što će ih učiniti pravno obavezujućim.